Participatívny rozpočet Sídliska KVP už pozná svojich víťazov

Cyklistická dráha pre najmenších jazdcov, dažďová záhrada, kvalitnejšie športoviská, galéria umelcov či graffity maľby v areáli tenisového kurtu. Také sú víťazné občianske projekty pilotného ročníka Participatívneho rozpočtu na sídlisku KVP. Okrem nich mestskú časť obohatia aj dve úspešné zadania, ktoré zrealizuje samospráva vo vlastnej réžii.

Viac na - https://kosicednes.sk/udalosti/participativny-rozpocet-sidliska-kvp-uz-pozna-svojich-vitazov/

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224