Na jar začnú rekonštruovať cestu Jána Pavla II. na KVP

Mesto Košice pristúpi na niekoľkých rokov ku komplexnej rekonštrukcii cesty Jána Pavla II. na sídlisku KVP. Na vozovku v zlom stave už niekoľko rokov poukazujú obyvatelia, ale aj samotný starosta. Predpokladaná hodnota zákazky bola viac ako 1,5 milióna eur. Po jej opätovnom vysúťažení sa cena znížila na 710-tisíc eur.  

Viac na - https://www.tvkosice.sk/video/603f7b8e1c2c1887aa323ab7

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224