Kancelária prvého kontaktu

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: k1k@mckvp.sk


Mgr. Stanislava Pitoňáková Tel. 055 / 789 06 10 Email: stanislava.pitonakova@mckvp.sk

Pracovná náplň:

  • plní funkciu podateľne
  • poskytuje základné informácie o samospráve mestskej časti, o jej orgánoch, organizáciách a jej predstaviteľoch, o jej činnosti a aktivitách, pláne práce a termínoch zasadnutia MZ
  • poskytuje  všetky  druhy  tlačív  k žiadostiam  klientov  potrebných  k vybaveniu  agendy na jednotlivých oddeleniach a referátoch miestneho úradu
  • vydáva známky pre psov (tlačivo prihlásenie - odhlásenie chovu psa)         
  • Upozornenie! Po odhlásení alebo prihlásení psa do evidencie psov  je potrebné tieto informácie oznámiť aj Mestu Košice v súvislosti so vznikom alebo zánikom daňovej povinnosti.
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224