Zámery nájmu / predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa

06.12.2022

Nájomca:
Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 551

Predmet nájmu:

 • Nabíjacia stanica typu GARO LS4 AC stĺpik, vrátane pozemku na ktorom sa nachádza – časť parcely C-KN 3309/21 o výmere 0,5 m2, k. ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II, zapísanej na LV č. 965, nachádzajúcej sa na adrese Trieda KVP č. 1
 • 2 parkovacie miesta, vrátane pozemku na ktorom sa nachádzajú – časť parcely C-KN 3309/29 o výmere 25 m2, k. ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II, zapísaný na LV č. 965, nachádzajúci sa na adrese Triede KVP č.1
Viac
14.06.2022

Nájomca:

 • Podnik služieb KVP s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 52 572 005

Predmet nájmu:

 • tenisový kurt, multifunkčné ihrisko, šatňa s príslušenstvom
Viac
11.04.2022

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor – budova, súp. č. stavby 3110, postavenej na pozemku parc. č. 3564 CKN, v k.ú. Grunt,obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 83 m, zapísanej na LV č. 965
 • pozemok – časť parc. č. 3563 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 70 m2, zapísanej na LV č. 965
 • vybavenie a príslušenstvo komunitnej kaviarne
Viac
12.04.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
09.03.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
02.02.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
25.08.2020

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
26.05.2020

Predmet nájmu

 • Motorové vozidlo PIAGGIO PORTER MAXXI, EČV KE692MS,
  VIN ZAPS90RGW00002549 
Viac
26.05.2020

Predmet nájmu

 • nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, a to:
 • v budove súp. č. stavby II. 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 108 m2, zapísanej na LV č. 965
 • v budove súp. č. stavby 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 91,82 m2, zapísanej na LV č. 965
Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!