Zámer prenájmu nehnuteľného majetku - pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Slovnaft, a.s.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224