Zámer prenájmu tenisového kurtu, multifunkčného ihriska a šatne s príslušenstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Nájomca:

  • Podnik služieb KVP s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 52 572 005

Predmet nájmu:

  • tenisový kurt, multifunkčné ihrisko, šatňa s príslušenstvom

 

Osobitný zreteľ spočíva v osobe nájomcu, ktorým je právnická osoba, ktorej jediným spoločníkom je Mestská časť Košice - Sídlisko KVP. Podnik služieb KVP s.r.o. má štatút registrovaného sociálneho podniku podľa zák. č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol založený za účelom vykonávania činností pre Mestskú časť Košice – Sídlisko KVP.

 

Dátum zverejnenia: 14.06.2022

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224