Výzva na predloženie cenovej ponuky - zimná údržba

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:

Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev na území MČ Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 15.10.2021 do 12.00 hod.

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 20.10.2021

Úspešný uchádzač: geozem s.r.o., Košická Polianka 137, 044 41 Košická Polianka

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Príloha č.1
veľkosť: 381.15 KB
KVP - okrsok 1
veľkosť: 5.44 MB
KVP - okrsok 2
veľkosť: 5.85 MB
KVP - okrsok 3
veľkosť: 5.69 MB
KVP - okrsok 4
veľkosť: 5.57 MB
KVP - celé sídlisko
veľkosť: 5.78 MB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224