Archív výziev

03.10.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:

 

Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev, na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie ponúk: 17.10.2018 do 10.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
02.10.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:

,,Vybudovanie workoutového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP"

Lehota na predkladanie ponúk : 09.10.2018 do 11:00 hod.

súťaž ukončená

Viac
14.09.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
Ucelená oprava a údržba miestnych komunikácií a výšková úprava uličných kanalizačných vpustov

Lehota na predkladanie ponúk : 20.09.2018 do 12:00 hod.

súťaž ukončená

Viac
14.09.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:

,,Čistenie odvodňovacích žľabov a uličných vpustov s osadením kalových košov

Lehota na predkladanie ponúk : 19.09.2018 do 12:00 hod.

súťaž ukončená

Viac
14.09.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:

,,Vybudovanie workoutového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP"

Lehota na predkladanie ponúk: 19.09.2018 do 10:00 hod.

 

Termín predĺžený : 9.10.2020 do 11:00 hod.

 

Viac
06.09.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky :

Údržba verejnej zelene na území mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie ponúk : 14.09.2018 do 10:00 hod.  

súťaž ukončená

Viac
30.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  
„Mobilná plošina pre zabezpečenie bezbariérového prístupu – Denné centrum mestskej časti Košice-Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk je 06.09.2018 do 9:00 hod.

Viac
30.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  
„Rekonštrukcia športového ihriska Starozagorská na území mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk : do 31.08.2018, 09:00 hod

Viac
23.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  
,,Vybudovanie detského ihriska a workoutového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk : do 30.08.2018, 10:00 hod.

súťaž zrušená

Viac
20.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  
,, Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP"


Lehota na predkladanie ponúk : do 27.08.2018, 10:00 hod.

súťaž ukončená

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224