Miestny úrad je od 09.02.2021 pre verejnosť naďalej otvorený

V čase od 09.02.2021 do odvolania navštevujte osobne miestny úrad len v prípadoch, kedy sa Vaša požiadavka nedá vybaviť telefonicky alebo e-mailom.

 

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok:   8:00 - 12:00   13:00 – 16:00 hod.  

Streda:        8:00 - 12:00   13:00 – 17:00 hod.

Piatok:        8:00 - 12:30 hod.

 

Občanom odporúčame vopred si dohodnúť termín vybavenia na uvedených telefónnych číslach

Osvedčovanie podpisov a listín:  055/789 06 15

Evidencia pobytu občanov:  055/789 06 18

Kancelária 1.kontaktu, evidencia psov, rybárske lístky:  055/789 06 10

 

Pri vstupe do budovy miestneho úradu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 7 dní.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224