V pondelok pokračujeme s opravami ciest na ďalších úsekoch

Od začiatku budúceho týždňa náš čakajú ďalšie opravy ucelených úsekov vnútro-blokových komunikácií. V pondelok 24.5.2021 sa firma COLAS Slovakia presúva na tieto úseky (viď mapy nižšie):

24.5.2021

  • Hemerkova ulica č.2 - č.18
  • Starozagorská ulica č.13 - č.25
  • Húskova č.21 - č.67

Aj na týchto miestach budeme potrebovať vašu súčinnosť. V úsekoch, kde sú parkovacie miesta blízko vozovke bude potrebné, aby ste svoje autá dočasne preparkovali, a to v čase od 7:30 - 18:00 hod. Takýmto spôsobom chránime váš majetok.

Autá brániace v rekonštrukcii danej komunikácie budú odtiahnuté. Vaša súčinnosť a disciplinovanosť s parkovaním nám pomôže urýchliť čas potrebný na opravu a skrátiť obmedzenia.

Pripomíname, že v čase od 18:00 – 7:30 hod. môžete využívať parkovacie miesta na parkoviskách.

Informáciu o oprave cesty v blízkosti vašej ulice nájdete už zverejnenú aj na priľahlých vchodoch. Takisto bude zverejnená aj na našej webstránke, v mobilnej aplikácii a nájdete si ju aj za stieračmi vašich áut. Robíme to preto, aby ste sa vedeli vopred zariadiť a boli ste informovaní včas.

Do konca tohto týždňa sa majú doasfaltovať úseky na Dénešovej ulici. Žiaľ, počasie si nevyberáme, makáme aj v daždi, no nie všetky práce je však možné robiť. Veríme, že čoskoro už chodíte po nových cestách.

Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie dočasných obmedzení a pravidiel.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224