Na sídlisku KVP prebieha aktuálne druhá kosba verejnej zelene

Na sídlisku KVP zabezpečuje kosenie verejnej zelene sociálny podnik. Od začiatku júna sa začala II.etapa kosenia.

Postupujeme tak, ako v prípade I.etapy po jednotlivých okrskoch, harmonogram nájdete tu na našej webstránke. Upozorňujeme, že termíny kosby sú orientačné, môžu sa meniť v závislosti od poveternostných podmienok a tiež vplyvom pandemických opatrení v súvislosti s COVID-19.

Prosíme vás o trpezlivosť, o postupe kosenia vás budeme priebežne informovať.

Harmonogram 2.kosby trávnatého a lúčneho porastu na sídlisku KVP v roku 2021:

Lokalita Začiatok Ukončenie
     
1. okrsok - ulice Drábova, Stierova, Wurmova, Dénešova 2.6.2021 8.6.2021
Trieda KVP - Moskovská, lokalita pri moste 9.6.2021 11.6.2021
     
2. okrsok - ulice Bauerova, Jasuschova, Čordákova, Klimkovičova, Promenádny chodník 14.6.2021 18.6.2021
     
3. okrsok  - ulice Húskova, Zombova, Janigova, Hemerkova 21.6.2021 25.6.2021
Jána Pavla II.,  obratisko autobusov, Lechkého, Trieda KVP 28.6.2021 29.6.2021
     
4. okrsok - ulice Starozagorská, Titogradská, Wuppertálska, Cottbuská 30.6.2021 2.7.2021
Lokalita medzi Dénešovou a Povrazovou ulicou 5.7.2021 9.7.2021
     

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224