Dôležitý oznam pre obyvateľov Zombovej ulice

Oznamujeme Vám, že zajtra - 23.9.2021 v čase od 8:00 až 16:00 hod. by sa malo začať s vyznačovaním parkovacích a stredových čiar v rámci rekonštrukcie parkoviska na Zombovej ulici.
 
Prosíme Vás, aby ste neparkovali na miestach vyznačených v priloženej mape. V opačnom prípade budete odtiahnutí.
 
Ďakujeme Vám za súčinnosť a trpezlivosť pri realizácii tejto stavby.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224