Na Zombovej ulici pribudlo parkovisko, zeleň aj bezbariérovosť

Zombovu ulicu sme už začiatkom roka 2019 označili spolu s poslancami za jednu z najproblematickejších lokalít na sídlisku KVP. Situácia s parkovaním tam bola dlhodobo neúnosná a my sme sa preto rozhodli konať.
Vyčlenili sme finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, vyhlásili verejné obstarávanie a zamerali sme podzmené siete. To všetko trvalo približne polroka.
 
Následne sme čakali na vyjadrenie dotknutých orgánov, teda mesta Košice, Stavebného úradu ako aj Útvaru hlavného architekta. Byrokratické prekážky sme riešili zhruba 1 rok. Do toho prišla neočakávane pandémia a všetko sa opäť predĺžilo.
Po získaní stavebného povolenia sme mohli konečne požiadať miestne zastupiteľstvo o vyčlenenie financií na samotnú realizáciu projektu. Autorom projektu je dopravný inžinier Pavel Titl. Nasledovalo vyhlásenie verejného obstarávania a výber zhotoviteľa.
 
S realizáciou stavby začala firma STRABAG začiatkom augusta 2021. Na prelome mesiacov september a október boli práce ukončené. Aktuálne je na Zombovej ulici k dispozícii 58 legálnych parkovacích miest. Z toho 36 je vybudovaných z ekorastra, teda vodopriepustného povrchu, pretože myslíme aj na klimatické zmeny a inovatívne riešenia. Zvyšných 22 parkovacích miest je z asfaltovým povrchom.
 
Po 30-tich rokoch pribudol v danej lokalite aj bezbariérový chodník a bezbariérový priechod pre chodcov. KVP-čko má tak opäť menej bariér a priechody sú dostupnejšie aj pre imobilných či mamičky s kočiarmi.
To nie je všetko, v okolí parkoviska sme vysadili aj 14 nových stromov, pretože sa snažíme napĺňať našu víziu, a betónové plochy nahradzovať zeleňou.
 
V pláne je v najbližších dňoch ešte dobudovanie 5 nových parkovacích miest pred miestnym úradom a rekonštrukcia vjazdu na Zombovu ulicu od Triedy KVP. O detailoch prác Vás budeme ešte informovať.
 
Možno viac ako inokedy Vám ďakujeme za trpezlivosť. Aj tie najlepšie mienené plány niekedy potrebujú svoj čas. A my ten náš budeme aj naďalej využívať v prospech zlepšenia nášho sídliska, bezohľadu na dlhú cestu, ktorá k tomu niekedy vedie.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224