Dôležitý oznam pre obyvateľov Zombovej ulice

Oznamujeme Vám, že v sobotu 16.10.2021 sa v čase od 7:00 - 18:00 hod. bude frézovať starý asfaltový povrch
 povrchu na Zombovej ulici v úseku od križovatky s Triedou KVP po výmenníkovú stanicu (viď priložená mapa).
 
Prosíme Vás, aby ste v predmetnej lokalite v uvedenom čase neparkovali. V opačnom prípade budete v súčinnosti s mestskou políciou odtiahnutí.
 
Ďakujeme za spoluprácu a rešpektovanie dočasných obmedzení.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224