Poskytujeme bezplatné poradenstvo ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP poskytne bezplatné poradenstvo ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine ako aj obyvateľom sídliska KVP, ktorí sa utečencom rozhodli pomôcť.

  • OSOBNE na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v poradenskej kancelárii (Trieda KVP 1, 040 23 Košice).
  • TELEFONICKY prostredníctvom našej infolinky na čísle +421 947 913 116.
  • EMAILOM - ua@mckvp.sk
V slovenskom ako aj ukrajinskom jazyku Vám pomôžeme so záležitosťami spojenými s úradným stykom, tolerovaným alebo azylovým pobytom či zápisom detí do škôl.
 
K dispozícii sme Vám denne od 8:00 – 15:00 hod. Neváhajte sa na nás obrátiť!
 
———
 
БЕЗКОШТОВНА ПОРАДА ДОПОМОГИ УКРАЇНІ
Міський район Кошице - Сідліско КВП надає безкоштовні консультації людям, які втікають від війни в Україні, а також мешканцям житлового масиву КВП, які вирішили допомогти біженцям.
 
ОСОБИСТО - в місцевому офісі Кошицького району - Сідліско КВП в консультаційному кабінеті (Треда КВП 1, 040 23 Кошице).
ТЕЛЕФОН - інфолінія +421 947 913 116
 
Словацькою та українською мовами ми допоможемо вам у питаннях, пов’язаних із офіційними контактами, толерованим перебуванням чи наданням притулку чи зарахуванням дітей до шкіл.
 
Ми доступні щодня з 8:00 до 15:00 не соромтеся звертатися до нас.
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP poskytne bezplatné poradenstvo ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine ako aj obyvateľom sídliska KVP, ktorí sa utečencom rozhodli pomôcť.
  • OSOBNE na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v poradenskej kancelárii (Trieda KVP 1, 040 23 Košice).
  • TELEFONICKY prostredníctvom našej infolinky na čísle +421 947 913 116.
  • EMAILOM - ua@mckvp.sk
V slovenskom ako aj ukrajinskom jazyku Vám pomôžeme so záležitosťami spojenými s úradným stykom, tolerovaným alebo azylovým pobytom či zápisom detí do škôl.
 
K dispozícii sme Vám denne od 8:00 – 15:00 hod. Neváhajte sa na nás obrátiť!
 
———
 
БЕЗКОШТОВНА ПОРАДА ДОПОМОГИ УКРАЇНІ
Міський район Кошице - Сідліско КВП надає безкоштовні консультації людям, які втікають від війни в Україні, а також мешканцям житлового масиву КВП, які вирішили допомогти біженцям.
 
ОСОБИСТО - в місцевому офісі Кошицького району - Сідліско КВП в консультаційному кабінеті (Треда КВП 1, 040 23 Кошице).
ТЕЛЕФОН - інфолінія +421 947 913 116
 
Словацькою та українською мовами ми допоможемо вам у питаннях, пов’язаних із офіційними контактами, толерованим перебуванням чи наданням притулку чи зарахуванням дітей до шкіл.
 
Ми доступні щодня з 8:00 до 15:00 не соромтеся звертатися до нас

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224