Miestny úrad zostáva pre verejnosť zatvorený, pri vybavovaní nevyhnutných žiadostí postupujte podľa pokynov

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, bude s účinnosťou od 23.3.2020 v obmedzenom režime naďalej vykonávať:

 • Evidenciu pobytu občanov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z.
 • Hlásenie pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR.
 • Prihlasovanie občanov na trvalý pobyt.
 • Prihlasovanie občanov na prechodný pobyt.
 • Vydávanie potvrdení o pobyte.
 • Vybavovanie agendy súvisiacej s hlásením a evidenciou pobytu občanov.

Postupujte nasledovne:

 1. Zavolajte na tel. č. 055/789 06 18  alebo  055/789 06 10, alebo napíšte na adresu k1k@mckvp.sk a dohodnite si presný čas Vašej návštevy.
 1. Z dôvodu ochrany Vás žiadame o splnenie nasledujúcich podmienok:
 • V stanovený čas prídete pred budovu miestneho úradu a zavoláte na uvedené číslo.
 • Zamestnanec úradu si Vás vonku osobne vyzdvihne na vybavenie záležitosti.
 • Pred vstupom do budovy podpíšete vyhlásenie o negatívnej cestovateľskej anamnéze.
 • Pri vstupe do budovy musíte mať rúško ako i rukavice.
 • Na vybavenie žiadosti musíte použiť vlastné pero.

Ďalšiu korešpondenciu vybavujeme naďalej výhradne na základe mailovej žiadosti.

Ďakujeme za porozumenie


 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224