Oznam pre verejnosť

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že od 11. mája 2020 bude pre verejnosť otvorená  kancelária prvého kontaktu podľa zverejnených úradných hodín:                           

Pondelok:   08.00 – 12.00 hod.  od  13.00 – 16.00 hod.

Utorok:       08.00  – 12.00 hod.  od  13.00 - 16.00 hod.

Streda:        08.00 – 12.00 hod.  od  13.00 – 17.00 hod.

Štvrtok:       08.00 – 12.00 hod.  od  13.00 – 15.30 hod.

Piatok:         08.00 – 12.30 hod.

 

Odporúčané úradné hodiny pre verejnosť v kancelárii osvedčovania podpisov a listín a v kancelárii evidencie pobytu občanov sú nasledovné:

Pondelok:   08.00 – 12.00 hod.  od  13.00 – 16.00 hod.

Streda:        08.00 – 12.00 hod.  od  13.00 – 17.00 hod. 

Piatok:        08.00 – 12.30 hod.

 

V prípade potreby osobného prerokovania záležitosti s inými referentmi úradu je potrebné si naďalej dohodnúť osobné stretnutie.

Vstup do budovy bude možný za dodržania týchto hygienických opatrení:

·        nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v budove miestneho úradu,

·        dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy,

·        vzdialenosti medzi osobami minimálne 2 m.

 

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 oznamujeme, že v prípade akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii. 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224