Usmernenia pre verejnosť

 

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je pre verejnosť otvorený podľa zverejnených úradných hodín:

Kancelária prvého kontaktu:

Pondelok:          8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

Utorok:               8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

Streda:                8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod.

Štvrtok:              8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.30 hod.

Piatok:                8.00 – 12.30 hod.

 

Odporúčané hodiny pre občanov na oddeleniach:

Pondelok:          8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

Streda:                8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod.

Piatok:                8.00 – 12.30 hod.

 

Chceme poprosiť všetkých občanov, aby v záujme ochrany zdravia zvážili osobnú návštevu miestneho úradu a pokiaľ je to možné, využili bezkontaktnú formu vybavenia:

 

Vstup do budovy miestneho úradu je možný výlučne za dodržania týchto hygienických opatrení:

  • použitie ochranného rúška osobami pohybujúcimi sa v budove,
  • dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy,
  • dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti minimálne 2 metre.

 

V zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR je v prípade akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) osoba povinná ostať v domácej izolácii.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Miroslav Michalus

                                                                                                                prednosta

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224