Aktuálne informácie COVID-19

[Slovenská pošta informuje, to najdôležitejšie posúvame k Vám]

Vo svojich schránkach si v týchto dňoch možno nájdete oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok. Slovenská pošta v záujme ochrany šírenia nákazy koronavírusom informuje, že NEBUDE v týchto dňoch doručovať zásielky. Zapísaným zásielkám uloženým na pobočkách predlžuje odbernú lehotu o 14 dní.

Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, zároveň žiada, aby to uviedli čitateľne na svojom zvončeku a upozornili na to doručovateľa.

Viac
[KVP-čkári držia spolu za každých okolností]

Nespájame sa iba pri dobrých veciach, ale držíme spolu aj teraz, keď sú dni náročnejšie ako obvykle. Za posledných 24-hodín sa nám ozvali desiatky mamičiek, senioriek, ale aj mužov, ktorí sú teraz doma alebo na tzv. Home office, a chcú pomôcť.

Čo teraz potrebujeme všetci bez ohľadu na vek, či zamestnanie, sú ochranné rúška. Každý z nás však pociťuje ich nedostatok, v lekárňach sú beznádejne vypredané, na nové zásoby sa stále čaká. My na KVP sa na to nespoliehame, a tento čas využívame na ich vlastnoručnú výrobu.

ĎAKUJEME každému jednému z Vás, ktorí sa dobrovoľne zapájate a dokazujete, že spolupatričnosť nie je zabudnutá hodnota a o Vami vyrobené rúška sa delíte so susedmi, známymi ale i tou najrizikovejšou skupinou, seniormi.

Chceme Vás poprosiť, aby ste v tom pokračovali, ak máte možnosť a chuť pomôcť nie len sebe ale aj ostatným. Radi Vám k tomu pomôžeme dodaním materiálu na šitie. Ten nájdete na našom miestnom úrade, stačí ak nám napíšete správu tu na Facebooku alebo zavoláte na - 055/789 06 16 a dohodneme sa.

A nezabúdajte mať rúško vždy na sebe, znižujeme ním šancu šírenia nákazy.

Nevieme, ako dlho táto situácia potrvá, no veríme, že z toho vyjdeme spoločne silnejší.

 

Viac
[Buďme zodpovední aj v práci, nie len na ceste do nej]

Život sa nám v posledných dňoch zmenil ale nezastavil. Niektorí kolegovia robia z domu, iní sme v práci, nosíme materiál na šitie rúšok domov, pomáhame seniorom a neustále hľadáme možnosti ako byť nápomocní v tejto situácii.

Ak aj Vás v práci v týchto náročných dňoch potrebujú, riaďte sa pokynmi na 100%.

Čo môžete urobiť je nosiť rúško nepretržite, nie len počas cesty do práce ale aj v kancelárii. Dezinfikujte si kľučky na dverách, vetrajte pravidelne a najmä umývajte si ruky dezinfekčnými prostriedkami minimálne 20 sekúnd.

Sme v tom spolu a musíme si pomáhať. Učme sa byť zodpovední v týchto dňoch, toto je najlepšia prevencia proti nákaze koronavírusom.

Viac
[COVID-19: "Päťka" dôležitých opatrení]

Rúška sa postupne stávajú našou povinnou dennou výbavou. Nosíme ich nie len kvôli sebe ale aj kvôli iným. Pretože zodpovednosť je teraz to, čím chránime seba ale i ostatných.

Pripomíname, že:

Do košickej MHD sa už bez rúška nedostanete. Nos a ústa si môžete zakryť napríklad aj šatkou, šálom alebo inými ochrannými pomôckami. Aj podomácky vyrobené rúško je lepšie ako žiadne.

Vstup do budovy polikliniky na KVP je taktiež nariadený iba v rúškach alebo s inou alternatívnou ochranou nosa a úst.

Firma KOSIT a.s. sťahuje do konca marca veľkokapacitné kontajnery. Týka sa to kontajnerov celoročného upratovania a tiež kontajnerov na zber odpadu z rekreačných, chatových a záhradkárskych lokalít.

Kontajnery na šatstvo budú dočasne zatvorené. Prosíme, nenoste do nich veci, pomôžete tým teraz oveľa viac, ako keď to budete aj napriek tomu skúšať.

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime. Vstup je možný iba s rúškom alebo inou ochranou. Pri preberaní sociálnych dávok v najbližších dňoch vyzýva zároveň o dôslednejšie dodržiavanie pravidiel a hygienu.

Viac
[Správajme sa na KVP zodpovedne, rešpektujme zatvorenie detských ihrísk]

V snahe minimalizovať riziko šírenia koronavírusu sme v pondelok (16.3.) uzatvorili detské ihriská na našom sídlisku.

Na všetkých z nich nájdete oznam, ktorým Vás zároveň chceme poprosiť, aby ste sa ho nesnažili “strhnúť”. Je tam preto, aby Vás upozornil na vážnosť situácie, zároveň pripomenul prečo je teraz dôležité ostať s deťmi doma, a v neposlednom rade, aby zamedzil vstupu na jednotlivé ihriská.

Veríme, že toto nariadenie, ktoré je dočasné, budeme spoločne rešpektovať.

Karanténa možno nie je príjemná, ale účinná.

Viac
[PROSÍME šikovných ľudí z KVP o solidaritu a pomoc pri zabezpečovaní ochranných rúšok]

Zháňame dobrých ľudí a šikovné ruky!

Pomôžte nám, ak máte prístup k zásobám alebo viete šiť.

My Vám pomôžeme s nákladmi na materiál, s priestormi alebo s distribúciou.

SPOLOČNE to vieme ako komunita prekonať. SPOJME sa pre DOBRO nás i našich blízkych.

Napíšte nám správu alebo volajte na - 055/789 06 16. Rúška poputujú našim seniorom a ohrozeným skupinám.

 

Viac
[Mestská časť zavádza nové opatrenia v boji proti šíreniu nákazy koronavírusom]

V boji proti šíreniu nového koronavírusu (COVID-19) prijíma Mestská časť Košice-Sídlisko KVP nové opatrenia:

- ZATVÁRAME všetky detské ihriská

- ŽIADAME správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov, aby vo zvýšenej miere dezinfikovali spoločné priestory, zábradlia, vchodové brány a najmä výťah

- SPÚŠŤAME možnosť donášky nákupov až priamo do vchodu pre našich osamelých dôchodcov a ľudí, ktorí žijú sami a z vážnych dôvodov sú odkázaný na pomoc

- PRIPRAVÍME informačný list pre všetkých našich registrovaných členov v kluboch dôchodcov tak, aby naši seniori boli riadne a pravdivo informovaní o situácii i o možnosti spoľahnúť sa na našu MČ KVP

- PROSÍME šikovných ľudí z KVP o solidaritu a pomoc. Pomôžte nám s rúškami, ak máte prístup k zásobám alebo viete šiť

Viac
[Nové preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku]

Počet nových prípadov na ochorenie COVID-19 na Slovensku stúpol. Celkovo evidujeme už 21 nakazených. Jeden pacient je hospitalizovaný aj na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP v Košiciach.

V piatok ráno (13.3.) vstúpili na základe rozhodnutia Krízového štábu do platnosti ďalšie rozsiahle preventívne opatrenia. Prinášame Vám ich zoznam.

Prosíme Vás, rešpektujte tieto opatrenia a pristupujte k nim ZODPOVEDNE. Ide o naše ZDRAVIE.

 

Viac
[Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko KVP je pre verejnosť ZATVORENÝ]

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP v súvislosti so situáciou ohľadom nového koronavírusu pristúpila dnes k ďalším preventívnym opatreniam. S účinnosťou od štvrtka (12.3.) sme zatvorili miestny úrad pre verejnosť. Týmto zároveň žiadame obyvateľov, aby na podnety, resp. žiadosti, využívali bezkontaktnú formu vybavenia emailom alebo telefonicky. Nariadenie platí predbežne do 22.03.2020 (nedeľa), v závislosti od situácie a pokynov štátnych orgánov.

Sme toho názoru, že zdravie je dôležitejšie, ako podanie žiadosti, či podnetu.

O všetkých dôležitých informáciách alebo nových opatreniach budeme obyvateľov včas informovať prostredníctvom našich komunikačných kanálov.

Viac
[Aktuálne informácie o preventívnych opatreniach ohľadom nového koronavírusu]

Na Slovensku sa doposiaľ potvrdilo sedem pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus). Štát prijal prísne opatrenia, zatvorené sú aktuálne aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a niektoré v rámci mesta Košice. Krízový štáb zakázal orgánom štátnej ako i miestnej samosprávy usporiadavať kultúrne, športové a verejné podujatia do 25.marca. Zároveň je povinná karanténa pre ľudí, ktorí prišli z rizikových krajín.

Na území mestskej časti Košice-Sídlisko KVP postupujeme v súlade s odporúčaniami, okrem zrušených marcových podujatí je zatvorené aj denné centrum pre seniorov na Cottbuskej ulici.

Pre úspešné zvládnutie situácie je potrebné v prvom rade ROZUMNÉ, ZODPOVEDNÉ a UVEDOMELÉ správanie voči sebe ako aj ostatným ľuďom a nepodliehať panike.

V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 alebo Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682. Tiež je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailu: koronavirus@ruvzke.sk

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224