Čo u nás nevybavíte

 

Občania našej mestskej časti sa na nás často obracajú s požiadavkami, ktoré nepatria do kompetencií nášho úradu. Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, rovnako ako ostatné mestské časti na území mesta Košice, je samostatnou organizačnou a hospodárskou jednotkou s vlastným rozpočtom a kompetenciami.

Rozdelenie kompetencií medzi Mestom Košice a jednotlivými mestskými časťami je regulované Štatútom mesta Košice, ktorý je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta.

 

Stavebný úrad

Často sa na Mestskú časť Košice-Sídlisko KVP obracajú občania so záležitosťami, ktoré kompetenčne patria stavebnému úradu. Všetky stavebné úrady patria organizačne pod Mesto Košice a sídlo Stavebného úradu – pracovisko Košice-Západ je v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A. To znamená, že všetky záležitosti spojené s výstavbou a prestavbou rodinného domu, garáže, oplotenia, prípadne iných stavieb, s prestavbou bytu a podobne vyriešite na vyššie spomenutej adrese.

 

Výtlky na pozemných komunikáciách

Správa a údržba pozemných komunikácií na území našej mestskej časti je v našej kompetencii mimo komunikácií, po ktorých premáva MHD (Trieda KVP, Klimkovičova, Moskovská trieda a ul. Jána Pavla II.), ktoré má v kompetencii Mesto Košice.

 

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie má v majetku a správe Mesto Košice. Dočasnou správou bol poverený Dopravný podnik mesta Košice. Všetky podnety a sťažnosti môžete nahlásiť priamo
dispečingu na tel. čísle +421 55 640 7345 alebo e-mailom na verejneosvetlenie@dpmk.sk.

 

Nesprávne parkovanie

V prípade, ak zistíte, že nedisciplinovaní vodiči odstavia svoje vozidlo v rozpore so zákonnými normami, okamžite kontaktujte Mestskú políciu na bezplatnom telefónnom čísle 159.

 

Sťažnosti na reštauračné zariadenia (hluk, otváracie hodiny a pod.)

Naša mestská časť má pri riešení týchto sťažností veľmi obmedzené kompetencie. Podnikateľov v tejto oblasti môžeme sankcionovať iba za nedodržanie oznamovacej povinnosti  o prevádzkovej dobe (otváracie hodiny) a o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí. Najzložitejšia situácia je pri dokazovaní nadmerného hluku vznikajúceho počas rôznych športových a kultúrnych podujatí, reprodukciou hudby v pohostinských zariadeniach, na verejných priestranstvách atď., kde je kompetentným orgánom Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý v prípade podnetov obyvateľov, vzhľadom na ich jednorazový charakter a pôsobenie hluku zväčša vo večerných hodinách, nemá možnosť efektívne a včas zasiahnuť. V takýchto prípadoch je preto efektívnejšie požiadať o zásah hliadky Mestskej polície
na bezplatnom telefónnom čísle 159.

 

Platba dane za psa

Správu a výber daní za psa má v kompetencii Mesto Košice. Mestská časť vedie evidenciu a vydáva známky pre psov na svojom území.

 

 

                                                                                                             Ing. Jaromil Čop

                                                                                                          vedúci oddelenia VaM

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!