Oznámenie o odstávke studenej pitnej vody

Z dôvodu odstraňovania porúch na vodovodnom potrubí na Sídlisku KVP je dodávka pitnej vody prerušená od 8:00 hod.: 

???  Š   ŠTVRTOK (28.1.) Drábova 3

Práce by sa mali ukončiť o 13:00 hod. 

Prehľad plánovaných odstávok môžete sledovať tu - https://www.vodarne.eu/index.php?id=havarie-vody

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224