Oznamy o výkopových prácach

[Oznámenie o zahájení výkopových prác]
06.06.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 07.06.2018 TEHO zaháji výkopové práce na odstránenie havárie primárneho vykurovacieho rozvodu PR 2621 Jasuschova 26 Košice.

Viac
[Oznámenie o zahájení výkopových prác]
26.04.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 25.04.2018 Plynári s.r.o. zahájilo výkopové práce na odstránenie poruchy na podzemnom vedení plynárskeho zariadenia budú za účelom odstránenia tejto poruchy vykonané...

Viac
[Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP]
25.04.2018

Spoločnosť TEHO, s.r.o. v rámci Rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla na okruhoch KVP bude vykonávať práce.

Viac
[Oprava výtlkov]
20.04.2018

Mestská časť  KVP  v zmysle plánu  údržby komunikácii, ktoré spravuje ,zahajuje opravy výtlkov ktorých zhotoviteľom je spoločnosť EUROVIA SK,a.s. .

Viac
[Oznámenie o zahájení výkopových prác]
20.04.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 05.04.2018 TEHO zahájilo výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2632 Húskova 51 Košice.

Viac
[Oznámenie o zahájení výkopových prác]
18.04.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 17.04.2018 VVS zahájilo výkopové práce na odstránenie havárie na verejnom vodovode Košice, Jana Paula II. – pri VS pre TEHO.

Viac
[Oznámenie o zahájení výkopových prác]
10.04.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 09.04.2018 Plynári s.r.o. zahájilo výkopové práce na odstránenie poruchy na podzemnom vedení plynárskeho zariadenia budú za účelom odstránenia tejto poruchy vykonané

zemné práce na ul. Wuppertalská 15 - Cottbuská 34 v zelenom páse.

Viac
[Oznámenie o zahájení výkopových prác]
06.04.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 05.04.2018 TEHO zahájilo výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2632 Húskova 51 Košice.

Viac
[Oznámenie o zahájení výkopových prác]
05.04.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 03.04.2018 TEHO zahájilo výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2614 Dénešova 65 Košice.

Viac
[Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP]
29.03.2018

V súvislosti s plánovanou  Rekonštrukciou a modernizáciou rozvodov tepla na okruhoch KVP v roku 2018 ,  spoločnosť TEHO v rámci  prípravných prác vykonáva v mesiaci marec   výrub stromov a kríkov.

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224