Sčítanie obyvateľov 2021 - tlačová správa

Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické prostredníctvom elektronického formulára, ktorý obyvatelia nájdu na www.scitanie.sk.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie.  Asistované sčítanie začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224