Aj seniori sa venujú športu...

Keďže pohyb prospieva nielen telu, ale i dobrej nálade a zdravému duchu, mestská časť zorganizovala v sobotu dňa 20.10.2018 podujatie pod názvom „Olympiáda seniorov“.
Športové aktivity súbežne prebiehali v priestoroch telocvične na ZŠ Starozagorská 8 a v priestoroch Tenis komplexu na  Wuppertálskej 4 v jednotlivých kategóriách - bowling, streľba na basketbalový kôš, kop na futbalovú bránku, hod krúžkami na cieľ a šípky.

Umiestnenie seniorov v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

                                    Muži                                Ženy

BOWLING:

1. miesto                     Dušan Orság                   Mária Hrabcová
2. miesto                     Ružička Marián               Helena Škripková
3. miesto                     Ondrej Gall                      Mária Varechová

STREĽBA NA BASKETBALOVÝ KÔŠ:

1. miesto                     Ján Arendáč                    Edita Bérešová
2. miesto                     František Filipovič          Mária Syrovátková
3. miesto                     Pavol Košľap                   Mária Zavacká

  KOP NA FUTBALOVÚ BRÁNKU:

1. miesto                     Pavol Košľap                   Margita Košľapová
2. miesto                     Jozef Mitaľ                       Mária Grígeľová
3. miesto                     Ján Arendáč                    Darina Maslejová

  HOD KRÚŽKAMI NA CIEĽ:

1. miesto                     Ondrej Gall                      Anna Kopnická
2. miesto                     Miroslav Kmec                Mária Grígeľová
3. miesto                     Ján Arendáč                     Mária Zavacká

  ŠÍPKY:

1. miesto                     Ján Sykora                        Ľubica Mitaľová
2. miesto                     Ondrej Gall                       Mária Grígeľová
3. miesto                     František Filipovič            Margita Sipisová
          
Našim seniorom želáme predovšetkým veľa zdravia a víťazom všetkých kategórií srdečne gratulujeme.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224