Informácia pre cudzincov

Oznamujeme voličom, ktorí sú občanmi iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov veku, že

  • Informáciu o podmienkach práva voliť a podmienkach práva byť volený v slovenskom jazyku
  • Informáciu o podmienkach práva voliť a podmienkach práva byť volený v anglickom jazyku
  • Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky
  • Vyhlásenie podľa § 75 ods. 3 volebného zákona

si môžu prevziať počas úradných hodín na Miestnom úrade MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, kancelária č.2

Dokumenty na stiahnutie

EP19_Informácia.pdf
veľkosť: 315.63 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224