Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 63 z 20. februára 2019, ktorým vláda SR schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, mestská časť Košice-Sídlisko KVP zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme v lehote do 01.04.2019.

Elektronická adresa: k1k@mckvp.sk

Doručovacia adresa:

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP
Mgr. Ladislav Lörinc, starosta
Trieda KVP 1
040 23  Košice

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224