Umiestňovanie volebných plagátov

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP vyhradila všetkým kandidujúcim politickým subjektom plochu na umiestňovanie volebných plagátov podľa zásad rovnosti. Plocha je umiestnená na opornom múre pri vstupe do budovy miestneho úradu - Zombova ulica a bude osadená výlučne počas volebnej kampane.

Politický subjekt umiestni volebný plagát do poľa označeného číslom, ktoré mu bolo určené žrebom Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

 

 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224