Volebné okrsky a volebné miestnosti

Starosta  Mestskej časti Košice-Sídlisko  KVP  Mgr. Ladislav Lörinc

V súlade s § 8  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a  v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 8/2019  Z. z.  o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

 na  sobotu  16. marca  2019,

ak ani jeden z kandidátov  na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov  pre druhé kolo voľby 

na  sobotu 30. marca 2019

určuje

volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov takto:

Dokumenty na stiahnutie

Volebné okrsky.pdf
veľkosť: 248.29 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224