Voľby do samosprávy 2018

12.11.2018
Miestna volebná komisia v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP konštatuje, že voľby do orgánov samosprávy obcí SR 2018 v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP prebehli v súlade so zákonom.   
 
Viac
15.10.2018

Každému zaregistrovanému politickému subjektu je určená plocha na umiestnenie volebných plagátov o veľkosti formátu 50x60 cm (VxŠ) na maloplošných informačných zariadeniach MČ Košice-Sídlisko KVP.
Politický subjekt umiestni volebný plagát do poľa označeného číslom, ktoré je uvedené v priloženom zozname.
 

 

Viac
15.10.2018

Každému zaregistrovanému politickému subjektu je určená plocha na umiestnenie volebných plagátov o veľkosti formátu 30 x30 cm ( VxŠ) na maloplošných informačných zariadeniach MČ Košice-Sídlisko KVP.
Politický subjekt umiestni volebný plagát do poľa označeného číslom, ktoré je uvedené v priloženom zozname. 

 

Viac
03.10.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Košice–Sídlisko KVP

Viac
03.10.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva  Košice–Sídlisko KVP

Viac
30.08.2018

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestská časť Košice-Sídlisko KVP zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Viac
30.08.2018

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v MČ Košice -Sídlisko KVP starosta mestskej časti vymenoval...

Viac
20.07.2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa ust. § 166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa ust. § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva...

Viac
11.07.2018

Informácie pre voliča v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Viac

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224