Voľby do VÚC - 2017

05.10.2017

V súlade s § 138 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Mestská časť Košice-Sídlisko KVP prijíma delegačné listiny dňa 05.10.2017 do 24.00 hodiny.

Viac
04.10.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja a pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Viac
05.09.2017

Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti - voľby do VÚC SR 2017

Viac
17.08.2017

Elektronická adresa Mestskej časti  Košice-Sídlisko KVP na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií k1k@mckvp.sk

Viac
06.07.2017

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224