Faktúry, objednávky, zmluvy - do 04.05.2017

Transparentná samospráva

Zhrnutie faktov o vyhradených parkovacích miestach

Zhrnutie faktov o vyhradených parkovacích miestach

 • Vyhradzovanie parkovacích miest sa riadi Zákonom č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a Všeobecným záväzným nariadením (VZN) mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest
 • Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta na evidenčné číslo vozidla (EČV) v zmysle príslušných právnych predpisov vydáva cestný správny orgán, ktorým je na území mesta Košice referát dopravy Magistrátu mesta Košice
 • Rozhodnutie o zrušení vyhradeného parkovacieho miesta vydáva takisto cestný správny orgán
 • Mestská časť Košice-Sídlisko KVP na svojom území spravuje cesty a chodníky, po ktorých nepremáva mestská hromadná doprava (MHD), to znamená, že cesty na ul. Klimkovičova, Jána Pavla II., Moskovskej triede a Triede KVP spravuje Mesto Košice
 • Mestská časť Košice-Sídlisko KVP vydáva iba stanoviská ku žiadostiam o vyhradenie parkovacieho miesta na EČV pre držiteľov preukazu ŤZP
 • Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP do dnešného dňa nebolo doručené žiadne oficiálne rozhodnutie o ukončení platnosti vyhradených parkovacích miest za úhradu ku dňu 31.12.2022.
 • „Na vydanie súhlasu s vyhradením parkovacieho miesta nie je právny nárok. V odôvodnených prípadoch správca môže navrhnúť zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta aj pred uplynutím doby príslušného povolenia“ (§4, ods 7 VZN č.221).
 • Mestská časť Košice-Sídlisko KVP doručila Magistrátu mesta Košice žiadosť o zrušenie všetkých vyhradených parkovacích miest za úhradu na našom území.
 • Zvislé dopravné značenie na vyhradených parkovacích miestach za úhradu sú v majetku žiadateľa a až po neuposlúchnutí výzvy cestného správneho orgánu (referát dopravy Magistrátu mesta Košice) je možné pristúpiť k ich odstráneniu správcom komunikácie.
 • Držiteľ povolenia na vyhradené parkovacie miesto za úhradu platí príslušnú daň, ktorá je príjmom Mesta Košice )nie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP).
 • Zvislé a vodorovné dopravné značenie je povinný účastník cestnej premávky rešpektovať (aj keď si myslí, že nie sú platné).
 • Kontrola nad dodržiavaním dopravných značiek je v plnej kompetencii štátnej, v určených prípadoch mestskej polície,

 

 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!