REKONŠTRUKCIA DENNÉHO CENTRA

IDEA:

Nad našou poštou na Cottbuskej ulici sa nachádza priestor, ktorý je využívaný ako denné centrum pre klub dôchodcov alebo iné komunitné akcie. Sídlisko KVP nemá žiadny kultúrny dom ako okolité obce. Potenciál priestoru je preto dôležité umocniť v plnom rozsahu, pričom návrh je prispôsobený užívaniu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

FILOZOFIA:

Komplexná rekonštrukcia vytvorí nový centrálny kultúrny bod nášho sídliska, ktorý bude slúžiť všetkým skupinám obyvateľstva. Podujatie mestskej časti, súkromné akcie, kluby dôchodcov či prípadne svadby a oslavy by sa niesli v novom šate.

POŽIADAVKY

  • vybudovať priestor slúžiaci ako "kultúrny dom" na budovanie a posilňovanie komunitného života
  • vytvoriť nový centrálny a kultúrny bod sídliska
  • upraviť priestory pre súčasné pomery a vytvoriť pôsobivý dizajn centra
  • upravený interiér ponúkne nové možnosti využívania na rôzne podujatia - oficiálne akcie mestskej časti i súkromné akcie obyvateľov
  • návrh je prispôsobený užívaniu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu - k dispozícií je i externá plošina

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224