REVITALIZÁCIA FONTÁNY

IDEA:

Vytvorenie funkčného námestia, ktoré by sa (opäť) malo stať centrom dvoch spojených obvodov sídliska KVP. Námestie by sa mohlo stať organickejším a prívetivejším lákadlom pre trávanie aktívneho odpočinku miestnych obyvateľov

FILOZOFIA:

Zlepšiť orientáciu a lepšie pešie prepojenie jednotlivých bodov záujmu a za pomoci debarierizácie všetkých prístupov zvýšiť dostupnosť celého priestoru pre všetky skupiny obyvateľstva 

POŽIADAVKY

  • vytvorenie centrálnej viacúčelovej plochy
  • topografické rozdiely medzi severným a južným koncom verejného priestoru v okolí fontány a naddimenzované teleso vodného prvku sa snažíme pri revitalizácii potlačiť lepším prístupom cez rampy, prehľadnejšie pešie ťahy 
  • zlepšiť orientáciu a lepšie pešie prepojenie jednotlivých bodov záujmu
  • teleso fontány do seba zlúčuje čiastočné kúsky súčasnej zelene a vytvára plochu, ktorá môže slúžiť ako vodozádržná intervencia pri veľkých zrážkach
  • veľké schody na severnej hranici verejného priestoru nenesú len funkciu pešej komunikácie
  • využitia centrálnej viacúčelovej plochy = schody sa môžu stať malým amfiteátrom
  • okolie fontány tvorí priestor pre odpočinok a schody slúžia ako komunitný balkón s reprezentatívnym výhľadom na väčšiu časť druhého obvodu v spodnej časti pešej promenády
  • za pomoci debarierizácie všetkých prístupov zvýšiť dostupnosť celého priestoru pre všetky skupiny obyvateľstva
  • priestor ponúka ďalšie detaily v podobe mestských dún a pracuje aj s priestormi medzi štítmi blokov na Bauerovej ulici tak, aby sa stali prirodzenou súčasťou celej plochy

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224