OBNOVA VNÚTROBLOKU NA JASUSCHOVEJ A BAUEROVEJ

IDEA:

Celodenná celoročná exteriérová oddychová zóna s akcentom na voľnočasové aktivity detí predškolského veku a prvého stupňa základných škôl a rekreačnú formu kolektívnych športov

FILOZOFIA:

Využitie existujúcej infraštruktúry vnútrobloku a zvýšenie jej kapacity vhodnými intervenciami a doplnením prvkov mestského mobiliáru a infraštruktpry detských a športových ihrísk

POŽIADAVKY

 • zachovanie ucelenej plochy vnútrobloku, v rámci možností jej rozširovanie alebo kvalitatívne zhodnotenie
 • zachovanie existujúcich peších ťahov oficiálnych aj neoficiálnych
 • zlepšenie prístupu do centrálnej časti vnútrobloku
 • využitie a zapojenie potenciálu zóny s lezeckou stenou, ktorá je v súčasnosti od ostatného verejného priestoru oddelená plotom (odstránenie plota, vytvorenie nového v blízkosti objektu bývalej materskej školy)
 • doplnenie prvkov detských ihrísk
 • špecifická požiadavka od občanov je dostatok hojdačiek
 • revitalizácia dvoch asfaltových športových ihrísk
 • ich oplotenie a vytvorenie podmienok na kolektívne športy ako basketbal, hokejbal, futbal, floorbal a    podobne (lepší povrch, hradenie, zabezpečenie proti odskokom lópt a podobne)
 • zóny medzi sebou môžu byť voľne previazané, ale je nevyhnutné rešpektovať nároky rôznych vekových kategórií detí a mládeže
 • vnútroblok by mal obsahovať aj tichšiu zónu pre seniorov a obyvateľov, ktorí uprednostňujú pokojné trávenie voľného času vo verejnom priestore
 • vnútroblok by mal mať bezbariérové prístupy ku všetkým svojim prvkom (spevnené pešie komunikácie pre kočiare, obyvateľov s limitovaným pohybom a podobne)
 • funkčný a dobre udržiavateľný mobiliár, zdroj pitnej vody (fontánka/pitítko), jasnú orientáciu cez deň aj v noci (osvetlenie)
 • priestor ponúka možnosť pracovať so zeleňou (tienením a chladením priestoru)
 • uplatnenie adaptačných opatrení na dopady zmeny klímy (špongiové mikroparky, povrchy absorbujúce viac vody a podobne)

ČASOVÁ OS PROJEKTU:

 • Jún 2020 – predstavenie zámeru verejnosti, objednanie PD
 • December 2020 – hotová PD, odovzdaná mestu Košice
 • Máj 2021 – Mesto Košice získalo právoplatné stavebné povolenie
 • Február 2022 – Mesto Košice podalo žiadosť o NFP (nenávratný finančný príspevok)
 • Máj 2022 – Mesto Košice podpísalo zmluvu o NFP s MIRRI
 • August 2022 – Mesto Košice podpísalo zmluvu so zhotoviteľom – EUROBAU Košice

Názov stavby: Sadovnícko-architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova x Bauerova

Investor: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU Košice

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

13.1.2023 – 16.6.2023

Búracie práce (odstraňovanie basketbalového ihriska a prašiakov, realizácia workoutového, hokejbalového a multifunkčného ihriska)

13.2.2023 – 1.6.2023

Sadové úpravy (terénne modulácie, realizácia dažďového záhonu, úprava zeminy, nová výsadba, kosenie a úprava zelene)

10.2.2023 – 28.4.2023

Realizácia vodopriepustných plôch (odstraňovanie asfaltu, obrubníkov a podkladu, rozoberanie dlažby, búranie betónu, odstraňovanie oplotenia, hĺbené vykopávky, realizácia mlatových povrchov a pokladanie dlažby)

15.2.2023 – 28.6.2023

Realizácia prvkov technického vybavenia (odstraňovanie pôvodných prvkov a realizácia nového pingpongového ihriska, detských ihrísk, osádzanie mobiliáru a pergoly)

Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti (počasie, nezakreslené podzemné vedenia a pod.) sa harmonogram v priebehu výstavby môže meniť a aktualizovať.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!