Pozvánka na I. zasadnutie MZ - ustanovujúce

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že  I. ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  22. novembra 2022 ( utorok ) o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť s týmto návrhom programu:

 

Návrh programu

 

 1. Otvorenie
 2.  Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva konaných dňa 29.10.2022
 3. Zloženie sľubu starostu mestskej časti
 4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
 5. Vystúpenie starostu mestskej časti
 6. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
 7. Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí
 8. Určenie overovateľov zápisnice
 9. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 10. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 11. Návrh na zriadenie Miestnej rady Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a voľba jej členov
 12. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov, podpredsedov  a členov
 13. Návrh na zriadenie komisie na ochranu  verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti a voľba jej členov
 14. Voľba členov Redakčnej rady
 15. Náhrada platu Mgr. Ladislava Lörinca za nevyčerpanú dovolenku na zotavenie
 16. Rôzne
 17. Záver

 

 

 Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                             Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.     
                                                                                                       starosta mestskej časti 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!