Pozvánka na III. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne

Návrh programu

   1. Otvorenie
      a) Schválenie programu rokovania
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice
  2. Nájom pozemkov za účelom umiestnenia a prevádzkovania prístreškov MHD  pre spoločnosť
      Akzent Bigboard, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  3. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2022
  4. Rôzne
  5. Záver  

 

                                                                                                                  

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                        Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.                  
                                                                                                            starosta mestskej časti 


 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!