Miestne zastupiteľstvo 2014 - 2018

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu. Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti, môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace a rokuje vždy v zbore. Spôsobilé na rokovanie a uznášanie sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak miestne zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Rokovania miestneho zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú miestna rada a komisie.


Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Etický kódex volených predstaviteľov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Tlačivo - formulár na podávanie interpeláciíPublikované:Hlasovania, uznesenia, zápisnice, materiály

 

 

XXXVII. Miestne zastupiteľstvo (25.09.2018)                 

XXXVI. Miestne zastupiteľstvo                  (pokračovanie - 26.06.2018)
XXXVI. Miestne zastupiteľstvo (19.06.2018)

XXXV. Miestne zastupiteľstvo (15.05.2018)

XXXIV. Miestne zastupiteľstvo (pokračovanie 10.04.2018)
XXXIV. Miestne zastupiteľstvo (20.03.2018)
XXXIII. Miestne zastupiteľstvo (06.03.2018)
XXXII. Miestne zastupiteľstvo (20.12.2017)
XXXI. Miestne zastupiteľstvo (pokračovanie 23.01.2018)
XXXI. Miestne zastupiteľstvo (19.12.2017)
XXX. Miestne zastupiteľstvo (28.11.2017)

XXX. Miestne zastupiteľstvo (27.11.2017)

XXIX. Miestne zastupiteľstvo (10.10.2017)
XXVIII. Miestne zastupiteľstvo (26.09.2017)
XXVII. Miestne zastupiteľstvo (12.09.2017)
XXVI. Miestne zastupiteľstvo (16.08.2017)
XXV. Miestne zastupiteľstvo Pokračovanie (06.07.2017)
XXV. Miestne zastupiteľstvo (27.06.2017)
XXIV. Miestne zastupiteľstvo (18.04.2017)
XXIII. Miestne zastupiteľstvo (21.02.2017)
XXII. Miestne zastupiteľstvo (24.01.2017)
XXI. Miestne zastupiteľstvo (20.12.2016)
XX. Miestne zastupiteľstvo (15.11.2016)
XIX. Miestne zastupiteľstvo (08.11.2016)
XVIII. Miestne zastupiteľstvo (20.09.2016) Pokračovanie (27.09.2016)
XVII. Miestne zastupiteľstvo (14.07.2016)
XVI. Miestne zastupiteľstvo (28.06.2016)
XV. Miestne zastupiteľstvo (26.04.2016)
XIV. Miestne zastupiteľstvo (08.03.2016)
XIII. Miestne zastupiteľstvo (23.02.2016)
XII. Miestne zastupiteľstvo (15.12.2015)
XI. Miestne zastupiteľstvo (10.11.2015)
X. Miestne zastupiteľstvo (22.09.2015)
IX. Miestne zastupiteľstvo (04.08.2015)
VIII. Miestne zastupiteľstvo (21.07.2015)
VII. Miestne zastupiteľstvo (06.07.2015)
VI. Miestne zastupiteľstvo (23.06.2015)
V. Miestne zastupiteľstvo ( 02.06.2015 )
IV. Miestne zastupiteľstvo ( 28.04.2015 )
III. Miestne zastupiteľstvo (24.02.2015)
II. Miestne zastupiteľstvo (20.01.2015)
I. Miestne zastupiteľstvo (15.12.2014)

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224