Komisia pre vybavovanie petícií

 

PaedDr. Zdeno Bartók

zdeno.bartok@gmail.com
Mobil: +421 904 222 672

Ing. Marta Sidorjaková

martasidorjakova@gmail.com
Mobil: +421 904 322 461

Iveta Adamčíková

iveta.adamcikova01@gmail.com
                

Mgr. Marián Horenský, PhD.

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

 

Komisia sa schádza podľa potreby, za účelom pomôcť miestnemu zastupiteľstvu pri overovaní počtu podporovateľov petície a pri posudzovaní obsahu petície.

 

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224