Miestna rada

Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP  č. 9 zo dňa 10. 12. 2018 bola zriadená Miestna rada Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP pre volebné obdobie 2018 – 2022. Za členov miestnej rady boli zvolení poslanci:  

 

Ing. Roman Matoušek

matrom@matrom.sk
Mobil:  +421 905 511 730

Martin Boritáš

boritasm@gmail.com
Mobil: +421 905 932 429

Iveta Adamčíková

iveta.adamcikova01@gmail.com
                                 

 

Mgr. Marián Horenský, PhD.                    m.horensky@gmail.com   Mobil: +421 911 533 400

        

Rokovací poriadok Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

 

V súlade s  Rokovacím poriadkom Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP účinným od 11. júna 2020 sú rokovania miestnej rady verejné, pokiaľ miestna rada nerozhodne inak.

Súčasne sa od júna 2020 na webovom sídle mestskej časti zverejňujú pozvánky na rokovania miestnej rady a verifikované zápisnice.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224