Miestne zastupiteľstvo 2010- 2014

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu. Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti, môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace a rokuje vždy v zbore. Spôsobilé na rokovanie a uznášanie sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak miestne zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

Rokovania miestneho zastupiteľstva sú zásadne verejné.

 

Hlasovania, uznesenia, zápisnice, materiály


XXVI. zasadnutie MZ (30.09.2014)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

XXV. zasadnutie MZ (24.06.2014) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
XXIV. zasadnutie MZ (08.04.2014)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

XXIII. zasadnutie MZ (25.2.2014) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
XXII. zasadnutie MZ (04.02.2014)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

XXI. zasadnutie MZ (13.01.2014) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
XX. zasadnutie MZ (17.12.2013)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

XIX. zasadnutie MZ (13.11.2013) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
XVIII. zasadnutie MZ (24.09.2013)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

XVII. zasadnutie MZ (25.06.2013) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
XVI. zasadnutie MZ (30.04.2013)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

XV. zasadnutie MZ (19.02.2013) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
XIV. zasadnutie MZ (19.12.2012)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

XIII. zasadnutie MZ (22.11.2012) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
XII. zasadnutie MZ (30.08.2012)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

XI. zasadnutie MZ (18.06.2012) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
X. zasadnutie MZ (24.05.2012)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

IX. zasadnutie MZ (28.02.2012) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
VIII. zasadnutie MZ (15.12.2011)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

VII. zasadnutie MZ (27.10.2011) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály + doplnenie
VI. zasadnutie MZ (25.08.2011)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

V. zasadnutie MZ (06.06.2011) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
IV. zasadnutie MZ (26.05.2011)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

III. zasadnutie MZ (12.05.2011) Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály
II. zasadnutie MZ (24.02.2011)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Materiály

I. zasadnutie MZ (22.12.2010)

Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224