Miestne zastupiteľstvo 2018 - 2022

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu. Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti, môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace a rokuje vždy v zbore. Spôsobilé na rokovanie a uznášanie sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak miestne zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Rokovania miestneho zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú miestna rada a komisie.


Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Etický kódex volených predstaviteľov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Tlačivo - formulár na podávanie interpelácií

Odmeny poslancov


Časový plán rokovaní MieR a MieZ na rok 2022
 

Miestna rada Miestna rada Miestne zastupiteľstvo Miestne zastupiteľstvo
expedícia materiálov
o 15.00 hod. štvrtok
expedícia materiálov
o 16.00 hod. štvrtok
 11.02.2022  17.03.2022  21.01.2022  27.01.2022
 01.04.2022  07.04.2022  14.02.2022  24.02.2022
 17.06.2022  23.06.2022  14.04.2022  28.04.2022
 02.09.2022  08.09.2022  20.06.2022  30.06.2022
     12.09.2022  22.09.2022
       
         

 


Hlasovania, uznesenia, zápisnice, materiály

XXXII. Miestne zastupiteľstvo (22.09.2022)
XXXI. Miestne zastupiteľstvo (30.06.2022)
XXX. Miestne zastupiteľstvo (28.04.2022)
XXIX. Miestne zastupiteľstvo (24.02.2022)
XXVIII. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (27.01.2022)
XXVII. Miestne zastupiteľstvo (20.12.2021)
XXVI. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (25.11.2021)
XXV. Miestne zastupiteľstvo (30.09.2021)

XXIV. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (26.08.2021) 

XXIII. Miestne zastupiteľstvo (29.06.2021)
XXII. Miestne zastupiteľstvo (29.04.2021)
XXI. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (25.03.2021)
XX. Miestne zastupiteľstvo (18.02.2021)
XIX. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (14.12.2020)
XVIII. Miestne zastupiteľstvo (03.12.2020)
XVII. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (15.10.2020)

 

XVI. Miestne zastupiteľstvo (10.09.2020)

 

XV. Miestne zastupiteľstvo (16.07.2020)

 

XIV. Miestne zastupiteľstvo (11.06.2020)                         
XIII. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (30.04.2020)
XII. Miestne zastupiteľstvo (27.02.2020)
XI. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (30.01.2020)
X. Miestne zastupiteľstvo (18.12.2019)
IX. Miestne zastupiteľstvo (14.11.2019)
VIII. Miestne zastupiteľstvo (25.09.2019)
VII. Miestne zastupiteľstvo - v mimoriadnom termíne (15.08.2019)
VI. Miestne zastupiteľstvo (27.06.2019)
V. Miestne zastupiteľstvo - v mimoriadnom termíne (23.05.2019)

 

IV. Miestne zastupiteľstvo (25.04.2019)

 

III. Miestne zastupiteľstvo (21.02.2019)
II. Miestne zastupiteľstvo - v mimoriadnom termíne (20.12.2018)         

 

I. Miestne zastupiteľstvo - ustanovujúce (10.12.2018) 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!