Investičné zámery 2016

V súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2016 predkladáme k diskusii zoznam navrhovaných investičných akcií uvedených v prílohe, ktoré by sa mohli zaradiť do rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224