Návrh VZN MČ Košice - Sídlisko KVP č.18/2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP č. 18/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224