Nový územný plán mesta Košice

Dňa 25.septembra 2015 sa na pôde mesta Košice uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta, útvaru hlavného architekta, spracovateľov ÚP a zástupcov mestských časti.

Veľmi dôležitou  súčasťou prípravných prác na novom územnom pláne je aj zhromažďovanie požiadaviek a podnetov od občanov.

Námety a požiadavky môžu občania nášho sídliska  podávať do 31.10. 2015 písomne, alebo osobne na  adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídl.KVP, trieda KVP 1, Košice a elektronicky na adresu : vystavba@mckvp.sk

Za aktívny prístup k spracovaniu nového územného plánu ďakujeme.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224