Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je nedeľa, 21.10.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia kontrolórky MČ p. Hókovej

      V svojej správe zo dňa 27.6.2017 kontrolórka MČ p. Hóková uviedla nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia a postoje, ktoré následne vyvolali reakcie ako poslancov KVP, tak médií. Hóková tak vyvolala dojem, že ona svojimi "zisteniami" chráni verejný záujem a za toto - podľa jej slov - obdržala výhražné sms.
     Podľa vyjadrení tých, ktorí tieto "údajne" výhražné sms videli, tieto výhražnými vôbec nie sú a netýkajú sa jej kontrolnej činnosti, ako uvádza. Aj ďalšie "závažné skutočnosti" z jej správy boli vyvrátené ako nepravdivé. 

MČ vydala k uvedenej správe toto Stanovisko:
Podklady  k stanovisku

Správa kontrolórky ako bod č.7 rokovania MieZ dňa 27.6.2017.


    Zápisnica z rokovania poslancov KVP dňa 27.6.2017 ukazuje, nakoľko kontrolórka MČ svojou správou napomohla spoluvytvárať atmosféru napádania starostu.

Z médií denník Korzár opakoval vyhlásenia p. Hókovej, celý text je možné nájsť na:
Kontrolórka upozornila na podozrivé zákazky. Dostala výhražné esemesky.

      Dňa 22.01.2018 boli poslanci KVP pozvaní na pracovné stretnutie, kde im boli poskytnuté všetky detaily týkajúce sa nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení kontrolórky MČ pani Hókovej. Z 13-tich poslancov prejavili záujem o informácie dvaja.

     Poslanci KVP odmietli prerokovať Stanovisko MČ a oboznámiť sa s kvalitou práce kontrolórky p. Hókovej dňa 20.03.2018 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva tak, že vypustili z programu rokovania bod týkajúci sa Stanoviska MČ. Jednohlasne.
Aj tí, ktorí boli oboznámení so všetkými detailami na pracovnom stretnutí 22.01.2018. Tým preukázali, čo ich spája. Určite to nie je snaha poznať skutočnosti zakladajúce sa na faktoch, ktoré preukazujú neopodstatnenosť ich prehnaných reakcií a záverov na rokovaní dňa 27.6.2017 a následné napádanie starostu MČ A. Halenára.

      Oslovíme aj média, aby zaujali k faktom v Stanovisku MČ postoj, vzhľadom na nepravdivé tvrdenia prevzaté zo správy a vyjadrení kontrolórky Hókovej - napr. Korzár. Ten uviedol článok titulkom: Kontrolórka upozornila na podozrivé zákazky. Dostala výhražné esemesky.

     Samotná pani Hóková v svojej správe o kontrolnej činnosti na rokovaní poslancov KVP dňa 20.03.2018 k Stanovisku MČ uvádza, že "starosta … …preukázal snahu znevažovať výsledky kontrol a takýmto spôsobom zakryť neschopnosť alebo nezáujem riešiť kontrolou zistené nedostatky a prijímať opatrenia na ich odstránenie."
 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975