Poslanecké dni

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Pracovné ponuky
Voľné pracovné miesta

 

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Piatok: 10.00 -12.00 h.
Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

22.06.2016

Tohto mladého muža zaujalo v informačnej tabuli mestskej časti fotografické zdokumentovanie znečisťovania na našom sídlisku.

Viac
22.06.2016

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
oznamuje,

že XVI. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 28. júna 2016 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť.

Viac
21.06.2016

Po značnom úsilí sa MČ podarilo dosiahnuť, aby prekopávky z roku 2015 boli v stave zodpovedajúcom záväzkom, ktoré potvrdili sieťové firmy ešte v roku 2015.

Viac
20.06.2016
Oznamujeme občanom, že sme začali opravovať menšie výtlky a praskliny na komunikáciách v správe mestskej časti. Žiadame účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť pri vykonávaní uvedených prác.
Viac
20.06.2016

Na území našej mestskej časti prebehne jedna z aktivít Detského festivalu Brave Kids. Naši obyvatelia sa môžu tešiť na celodenný program Open air v piatok 24. júna v areáli Spojenej školy sv. košických mučeníkov na Čordákovej  50 v čase od 17:00 hod. do 20:00 hod.

Viac
17.06.2016

Dňa 20.06.2016 od 10:00 hod. do 17:00 hod. sa budú na uliciach Cottbuská  11 a Húskova 85 pomocou vrtuľníka inštalovať a deinštalovať technológie mobilného operátora zo striech bytových domov.

Viac
20.06.2016

Upozorňujeme občanov na dopravnú situáciu, ktorá nastáva na križovatke Tr. KVP - Zombova, kde chodci a odbočujúce autá majú zelenú súčasne.

Viac
13.06.2016

26. máj 2016 sa na miestnom úrade Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP niesol v duchu občianskej náuky. MČ Košice-Sídlisko KVP pripravila pre žiakov druhého stupňa základných škôl nášho sídliska podujatie „Samospráva dnes“.

Viac
10.06.2016

Dňa 25.mája 2016 zavítal starosta Alfonz Halenár do denného centra mestskej časti medzi seniorov nášho sídliska pri príležitosti osláv ich životných jubileí. S prianím všetkého najlepšieho pozdravil pán starosta každého osobne a zároveň oslávencom odovzdal darček mestskej časti.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10,11
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975