Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon   08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto   08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str    08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv    08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia    08.00 - 12.30 hod.
  Návštevné hodiny starostu
každý deň po telefonickej dohode
Sekretariát
055 / 789 06 37
sekret@mckvp.sk
  Sociálny podnik
Nové projekty


Zmluvy, objednávky a faktúry

Kalendár

Voľné pracovné miesta
Autovraky

Z aktuálneho diania

18.06.2021

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že  XXIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  29. júna 2021 ( utorok ) o 15:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť s týmto návrhom programu :

Viac
18.06.2021

V súlade s ustanovením § 283 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov si vyhlasovateľ súťaže vyhradil v Podmienkach obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 6.4.2021 právo zrušiť súťaž, a to aj bez udania dôvodu.

Viac
11.06.2021

Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa – úprava nájomného pre nájomcov nebytových priestorov za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID–19

Viac
11.06.2021

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste - Špecialista - projektový manažér

Viac
11.06.2021

Zmena VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Viac
10.06.2021
KVP-čkári, ak ste sa ešte nesčítali, máte na to posledné dni. Možnosť využiť asistované sčítanie sa končí túto nedeľu - 13. júna. Po tomto termíne o to už nebude možné požiadať.
 
V prípade vášho záujmu:
 
  • Môžete využiť kontaktné miesto ešte v piatok (11.6.) zriadené na našom miestnom úrade, ktoré je k dispozícii od 8:00 - 12:30 hod.
  • Môžete na Call centre štatistického úradu +421 2 20 92 49 19 požiadať o mobilného sčítacieho asistenta a dohodnúť si presný termín návštevy.
  • Môžete zavolať na naše právne oddelenie - 055/789 06 36 alebo 055/789 06 17 do zajtra 12:30 hod. a dohodnúť si termín dosčítania prostredníctvom mobilného asistenta počas víkendu.
  • Využiť akékoľvek kontaktné miesto v rámci Košíc, ktoré bude otvorené cez víkend.
Splňte si svoju zákonnú povinnosť a pomôžte prihlásením svojho trvalého pobytu na KVP k získaniu finančných prostriedkov. Aktuálne máme sčítaných 90,70% obyvateľov. Ďakujeme.

 

Viac
10.06.2021

Predmet zákazky:

Rozšírenie statickej dopravy ulica Zombova - realizácia stavebného diela podľa projektovej dokumentácie 

Postupom podľa § 117 - zákazka s nízkou hodnotou

Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2021 do 12:00 hod

Viac
08.06.2021

Na sídlisku KVP zabezpečuje kosenie verejnej zelene sociálny podnik. Od začiatku júna sa začala II.etapa kosenia.

Postupujeme tak, ako v prípade I.etapy po jednotlivých okrskoch, harmonogram nájdete tu na našej webstránke. Upozorňujeme, že termíny kosby sú orientačné, môžu sa meniť v závislosti od poveternostných podmienok a tiež vplyvom pandemických opatrení v súvislosti s COVID-19.

Prosíme vás o trpezlivosť, o postupe kosenia vás budeme priebežne informovať.

Viac
08.06.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch od 14.6.2021 do 16.6.2021 bude Miestny úrad mestskej časti Košice - Sídlisko KVP fungovať v obmedzenom režime.

Občanom bude k dispozícii Knacelária prvého kontaktu, evidencia obyvateľov a osvedčovanie.

Ostatné oddelenia budú opäť k dispozícii vo štvrtok 17.6.2021.

Za pochopenie ďakujeme.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224