Odporúčané hodiny pre občanov
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.

Pracovné ponuky
Voľné pracovné miesta

 

Kalendár podujatí

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Piatok: 10.00 -12.00 h.
Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

05.07.2015

Od 5. júla 2015 dochádza k zmenám trás liniek a cestovných poriadkov z dôvodu uzavretia križovatiek Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova a k uzavretiu cestno-koľajového prejazdu v križovatke Štúrova – Moyzesova – Rastislavova.

Viac

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP a LAURA združenie mladých pozývajú všetky deti a mládež od 1. ročníka ZŠ na letný prímestský tábor - Ostrov, ktorý sa uskutoční 06. – 10. 07. 2015. 

Viac
25.06.2015

Predmet zákazky: Zálievka a zálievka s prihnojovaním
Lehota predkladania ponúk: 03.07.2015 do 12.00 hod.

Viac
24.06.2015

Od júla (1.7.2015) do konca októbra (31.10.2015) je cestovanie v mestskej hromadnej doprave výhodnejšie. Cestujúci, ktorí využívajú elektronickú peňaženku získavajú rovnaké benefity ako pri papierových lístkoch. Vodiči, ktorí sa rozhodnú pre verejnú dopravu, budú cestovať bezplatne. Zároveň pomôžu eliminovať hustotu dopravy najmä v denných špičkách.

Viac

Predmet zákazky: Nadlimitná zákazka  - Údržba verejnej zelene na území MČ Košice – Sídlisko KVP
Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2015 do 10.00 hod.

Viac
12.06.2015

V Mestskej časti  Košice – Sídlisko KVP za obchodným centrom Jednota sa nachádzajú dve veľkoplošné parkoviská z polovegetačných tvárnic. Vzhľadom na kvalitu týchto tvárnic, prechod osobných motorových vozidiel  nebol plynulý a ohrozoval  technický stav vozidiel.

Viac

 

Mimoriadne  teploty

 

Práca na miestnom úrade bude ukončená

 dňa 06.07.2015  o 1500 hod.

 z dôvodu  mimoriadne vysokých teplôt.

 
Viac
10.06.2015

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP

vyhlasuje

podľa ustanovení § 9a ods. 9 v spojení s ust. § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2,3 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Obchodnú verejnú súťaž

s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku mestskej časti a majetku v správe mestskej časti, a to:

mobilnej ľadovej plochy (MĽP) s príslušenstvom, unimobunky, malotraktorovej rolby ...

Viac

Cestujúca verejnosť, ktorá pocítila rekonštrukciu električkovej trate v rámci košického projektu IKD má získať kompenzácie. Mesto Košice v spolupráci s DPMK v blízkom čase predstaví dočasný systém zvýhodnení s cieľom uľahčiť dochádzanie ľudí, ak sa rozhodnú využiť mestskú dopravu. Opatrenie má zároveň eliminovať hustotu dopravy najmä v denných špičkách. 

Viac

DPMK upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od nedele (17.5.2015) sa pre rekonštrukciu zastávky „Námestie osloboditeľov“ na Južnej triede dočasne ruší existujúce nástupné stanovište pre linky 3 a 4. Zastávka sa posúva o cca 100 metrov južnejšie, približne na úroveň budovy Mestských lesov.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 11
Fax:        055 / 643 02 56
Mobil:    0905 980 254, 0903 067 981