Voľné pracovné miesta
Faktúry, objednávky, zmluvy

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
počas úradných hodín MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP
Sekretariát
055 / 789 06 37
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

22.03.2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje pre Vás v dňoch 16. - 17. apríla 2019 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 9. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2019 v spojení s 21. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019.

Viac
21.03.2019

Dňa 15. 3. 2019  sa členky denného centra, ktoré tancujú pod názvom LADY LINE zúčastnili  celomestskej prehliadky spevákov, tanečníkov a recitátorov. Na tejto prehliadke, ktorá sa konala v Kulturparku pod názvom  „SENIORSKÁ HVIEZDA v roku 2019“  reprezentovali  mestskú časť a zatancovali choreografiu pod názvom LATINA plus.

Viac
19.03.2019

Pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 30.3.2019 si volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu  môže ešte požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu     

Viac
15.03.2019

Vážení  seniori – jubilanti,

starosta Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP Vás pozýva na slávnostné stretnutie jubilantov. Stretnutie sa uskutoční v mesiaci apríl 2019 s oslávencami, ktorí svoje významné životné jubileum 65, 70, 75, 80 a viac rokov oslavujú v období od 1. januára do 31. apríla 2019.

Viac
16.03.2019

Vyhláška č. 521/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky § 2 Čistenie a udržiavanie pieskoviska

Viac
16.03.2019

Máte doma nepotrebné veci? Chcete pri ich likvidácii ušetriť? Pozrite si harmonogram umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v roku 2019.

Viac
14.03.2019

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1.4.2019 na pozíciu - správca technických zariadení

 

Viac
08.03.2019

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zorganizovala v tomto roku v rámci dobrovoľníctva prvú zbierku šatstva a ďalších vecí pre ľudí v núdzi, a to dňa 08.03.2019 v priestoroch Denného centra MČ Košice – Sídlisko KVP na Cottbuskej ulici v Košiciach. Ďalším dôvodom organizovania takýchto zbierok je snaha, aby čo najmenej ľudí vhadzovalo šatstvo a iné užitočné veci do kontajnerov s odpadom.

 

Viac
08.03.2019

Uplynulý týždeň, od 4. do 8. marca sa konala jarná zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb, ktorú organizovala Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v spolupráci s farnosťou Božieho milosrdenstva na našom sídlisku.

 

Viac
05.03.2019

S príchodom prvých jarných dní slávia ženy na celom svete svoj sviatok - Medzinárodný deň žien. V tomto roku sme si ho pripomenuli už 5. marca, kedy sme v priestoroch Denného centra MČ Košice – Sídlisko KVP na Cottbuskej 36 v Košiciach zorganizovali podujatie pre všetky členky DC v spolupráci s jeho vedením.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975