Voľné pracovné miesta
Faktúry, objednávky, zmluvy

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
dohodou telefonicky
Sekretariát
055 / 789 06 37
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

20.06.2019

Z dôvodu vytvárania priaznivej klímy v suchom počasí ( zachovania vlhkosti) a biodiverzity, sme sa v rámci 2.etapy rozhodli NEKOSIŤ úseky na lúke medzi Stierovou, Dénešovou a Povrazovou ulicou a na Triede KVP pri garážach Drábová v I.okrsku. Tieto lokality skúsime využiť na vytvorenie kvitnúcich lúk plných lúčnych kvetov.

Viac
19.06.2019

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili našu zbierku, našli si čas a priniesli do denného centra veci, ktoré už nepotrebujete, no potešia iných. Vďaka VÁM sme zozbierali asi 300 vriec, v ktorých sa nachádzalo šatstvo, obuv,hračky, posteľné prádlo, bielizeň či kuchynský riad. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí ste prišli pomôcť a spolu s nami triedili prinesené veci.

Viac

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS).

Viac
20.06.2019

Predmet zákazky :

Čistenie uličných vpustov s osadením kalových košov na území MČ Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 1.7.2019 do 12.00 hod.

Viac
18.06.2019

Pri príležitosti Dňa otcov sme v utorok (18.6) v dennom centre zorganizovali milé posedenie a spoločne to oslávili. Popoludnie nám prišli svojim tancom a vystúpením spríjemniť aj deti z materskej škôlky Cottbuskej 34, ktoré každému zlepšili náladu a vyčarili úsmev na tvári.Priestory denného centra roztancovala aj kapela - Kamélie, s ktorou si naši seniori zaspievali obľúbené country hity.

Viac
17.06.2019

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  27. júna 2019 o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestno​​sť.

Viac
17.06.2019

Pozývame Vás na ďalšie stretnutie zo série Spoločného plánu, ktoré sa uskutoční v UTOROK (18.6) o 17:00 vo Výmenníku na Wuppertálskej ulici. Témou bude spolunažívanie človeka a psa na sídlisku. Príďte sa s nami konštruktívne porozrpávať a vyjadriť svoj názor.

Viac
16.06.2019

Systém zdieľaných bicyklov spustí firma ANTIK od pondelkového rána (17.6) aj na sídlisku KVP. Bicykle budú k dispozícií na rôznych stanovištiach, ktoré nájdete v každom okrsku.

Viac
14.06.2019

Tak, ako sme sľúbili, opravy výtlkov v rámci prvej etapy sú úspešne ukončené. Bolo v našom záujme, aby sme Vás neobmedzovali dlhými uzáverami a prekopávkami, preto sme sa snažili vybrané úseky v spolupráci s firmou COLAS Slovakia a.s, opraviť expresne rýchlo. Hneď v pondelok sa preto začalo s frézovaním, v utorok s asfaltovaním a už v stredu s dokončovaním prác.

Viac
13.06.2019

Stredajšie popoludnie (12.6)  patrilo v mestskej časti oslavám vzácnych životných jubileí, ktorých sa dožili naši seniori. Pre našich jubilantov sme si pripravili slávnostné posedenie, za prítomnosti ľudovej hudby, s ktorou si zaspievali svoje obľúbené piesne. Okrem občerstvenia si všetci odniesli i milé prekvapenie a zapísali sa do našej kroniky.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224