Odporúčané hodiny pre občanov
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár podujatí


Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk

Z aktuálneho diania

Verejné korčuľovanie rozpis hodín platný od 8.1.2015:

Viac

Posledné dni  roku 2014 sa niesli v duchu bilancovania, symbolického lúčenia sa so starým rokom, ako aj snovaním plánov a predsavzatí do roku nového. Výnimkou  neboli ani členovia Denného centra našej mestskej časti.  

Viac

Srdečne Vás pozývame na Karneval na Ľade, ktorý sa uskutoční 31.1.2015 (sobota) od 13.30 do 16.00 hod. na Mobilnom ľade v Drocárovom Parku na Sídlisku KVP.

Viac

Pozývame vás na 6.ročník amatérskeho hokejového turnaja ktorý sa uskutoční v sobotu 14.februára 2015. Turnaj sa bude konať v čase od 8,30-19,00 na mobilnej ľadovej ploche  Drocárovho parku. Viac detailov ako i prihlášku si môžete pozrieť v priloženom textovom dokumente.

Viac

Vážení občania, milovníci turizmu. Srdečne Vás pozývame do lona Volovských vrchov na 52. ročník zimného zrazu turistov Košíc. Uskutoční sa 31. januára 2015 na Alpinke. 

Viac

„Kvety a stromy na KVP“ boli témou 5. ročníka fotosúťaže o najkrajšiu fotografiu, ktorú vyhlásila MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2014.

Viac

Vážení street art umelci a priatelia výtvarného umenia, dovoľujeme si vás touto cestou osloviť a vyzvať na predloženie umeleckých návrhov riešenia zvislých podchodu

 

Viac

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP ako zastupiteľský zbor – zložený z 13 poslancov – na svojom I. rokovaní volebného obdobia 2014-2018 schválilo o. i. aj materiál s názvom  P O S L A N E C K É  D N I.

 

Viac
07.02.2015

Oprávnený občan, ktorý sa v čase konania referenda nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu a teda nebude môcť hlasovať v okrsku v zozname, v ktorom je zapísaný môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Viac

Predvianočný čas je vždy niečím výnimočný. Tak, ako očakávame príchod dieťaťa,  je pre každého z nás aj očakávaním krásnych, rozprávkových chvíľ. Na našom sídlisku sa počas roka uskutočnilo množstvo podujatí, ale to najkrajšie, ktoré dalo pomyselnú bodku za rokom 2014 bolo to, ktoré sme pre obyvateľov sídliska pripravili v piatok popoludní 19. decembra 2014.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 11
Fax:        055 / 643 02 56
Mobil:    0905 980 254, 0903 067 981