Odporúčané hodiny pre občanov
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Pracovné ponuky
Voľné pracovné miesta

 

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Piatok: 10.00 -12.00 h.
Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

28.09.2015
Predmet zákazky:  ,,Rekonštrukcia objektu Miestneho úradu – Sídlisko KVP, Rekonštrukcia strešného plášťa na kóte +11,000“.
  
Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2015 10:00 hod.
Viac
25.09.2015

Príďte vyjadriť svoj názor na  PARKOVANIE  na KVP
Dňa :      7.októbra 2015 (streda)
V čase :  od 17.00 hod.
Miesto : v dennom centre na Cottbuskej 36,(OC IV - pošta) na 1. poschodí

Viac

Naše deti a mládež trávia popoludní čas rôznymi činnosťami: niektoré ešte hraním sa, iné zasa hrami a zábavou a ďalšie pokojným oddychom a rozhovorom.

Viac na foto. 

Viac
25.09.2015

Oznam DPMK :

V nedeľu 27.9.2015 dôjde v rámci ukončenia rekonštrukčných prác k otvoreniu úseku komunikácie Námestie Maratónu – Hviezdoslavova - Ulica ČSA a k čiastočnému otvoreniu Bardejovskej ulice. Linka 36 začne premávať po pôvodnej trase. U ostatných liniek  prebehnú nasledovné úpravy na ich trasách:

Viac
16.09.2015

Oznam DPMK :

Košický dopravný podnik sa zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM). Počas týždňa od 16. do 22. septembra 2015 môžu cestujúci jazdiť v MHD bezplatne. Cestujúci sa pri kontrole platného lístka bude musieť preukázať originálom vodičského preukazu.

Viac
11.09.2015
Predmet zákazky:  Rozšírenie parkovacích miest na ul. Klimkovičovej v MČ Košice Sídlisko KVP - časť 1
  
Lehota na predkladanie ponúk: 30.09.2015 10:00 hod.
Viac
11.09.2015

V mesiacoch júl a august sa uskutočnila súťaž o „Najkrajší balkón sídliska KVP 2015“ a o „Najkrajšiu predzáhradku sídliska KVP 2015“. Bolo vyhodnotených 105 balkónov a predzáhradiek. 

Viac
10.09.2015

Oznamujeme občanom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, že 4. kosba sa zahájila v pondelok 7. septembra 2015 a  jej ukončenie predpokladáme dňa 16. septembra 2015.

Viac
09.09.2015

Starosta mestskej časti vyhlasuje

v zmysle § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie

na funkciu vedúci Oddelenia správy majetku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

Kvalifikačné predpoklady :
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, právnického, resp. stavebného zamerania  
- predpoklady na výkon funkcie vo verejnom záujme ( § 3 zákona č.552/2003 Z.z.)

Viac
09.09.2015

Dňa 4. 9.2015 v čase od 16.00 do 19.00 hod. sa uskutočnila v dennom centre v OC IV. na Cottbuskej č. 36  charitatívna zbierka. Do tejto zbierky prispelo viac ako 50 obyvateľov nášho sídliska. 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 11
Fax:        055 / 643 02 56
Mobil:    0905 980 254, 0903 067 981