Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry, objednávky, zmluvy - archív do 05.05.2017

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Sekretariát
055 / 789 06 10
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

19.09.2018

Vážení občania KVP,                             
MČ KVP realizuje vyznačenie čiar na parkovacích miestach v dňoch: 24. – 25. septembra 2018 od 8:00 do 16:00 hod.:
- na Hemerkovej č. 21-35 pri blokoch,
- na Starozagorskej na parkovisku pri ZŠ pod blokmi,
- na Dénešovej č. 55 oproti vežiaku,
- na Čordákovej č. 26-22 oproti vežiakom pri ulici.
 

Viac
19.09.2018

Vážení občania KVP,                             
MČ KVP realizuje vyznačenie čiar na parkovacích miestach v dňoch: 20. – 21. septembra 2018 od 8:00 do 16:00 hod.:
-  na Dénešovej č.13-23 pri blokoch a oproti blokom pri ulici,
-  na Drábovej oproti ZŠ na dolnom parkovisku,
-  na Wuppertálskej č. 33-51 oproti blokom.
 

 

Viac
18.09.2018

Starosta

mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXXVII. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 25. septembra 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
18.09.2018

V zmysle podpory ekologického spôsobu dopravy a popularizácie cestovania hromadnými dopravnými prostriedkami prináša Dopravný podnik mesta Košice príležitosť cestovať za polovičné ceny. Najviac ušetria cestujúci, ktorí sa rozhodnú pre kúpu časových cestovných lístkov. Počas Svetového dňa bez áut bude MHD zadarmo pre všetkých. 

Viac
18.09.2018

Vážení občania KVP,                             
MČ KVP realizuje vyznačenie čiar na parkovacích miestach v dňoch: 19. – 20. septembra 2018 od 8:00 do 16:00 hod.:
- na Stierovej č.21-27 na oboch stranách parkoviska,
- na Dénešovej č.85-87 za blokmi, na Cottbuskej pred obchodmi smer Trieda KVP,
- pri blokoch z bočnej strany, na Hemerkovej č. 2-16 oproti blokom.
 

Viac
14.09.2018

Vážení občania KVP,                             
MČ KVP realizuje vyznačenie čiar na parkovacích miestach v dňoch: 18. – 19. septembra 2018 od 8:00 do 16:00 hod.:
• na Starozagorskej č.29-35 oproti blokom,
• na Čordákovej č.19-29 pri blokoch,
• na Dénešovej oproti obchode COOP na malom parkovisku,
• na Dénešovej č.37-47 pri blokoch aj oproti blokom,
• na Wuppertálskej č. 53-63 pri blokoch.
 

 

Viac
14.09.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,,Ucelená oprava a údržba miestnych komunikácií a výšková úprava uličných kanalizačných vpustov“
Lehota na predkladanie ponúk : do 20.09.2018 do 12:00 hod.
 

Viac
14.09.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,,Čistenie odvodňovacích žľabov a uličných vpustov s osadením kalových košov“
Lehota na predkladanie ponúk:  do 19.09.2018 do 12:00 hod.

 

 

Viac
14.09.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:

,,Vybudovanie workoutového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP"

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.09.2018, 10:00 hod.
 

 

Viac
13.09.2018

Skončili sa prázdniny a pre žiakov sa začal nový školský rok. Aby sme im spríjemnili jeho začiatok, Mestská časť Košice-Sídlisko KVP  dňa 7. septembra pre všetkých školopovinných aj tých menších pripravila v priestoroch Areálu ČIČKY zábavné podujatie pod názvom „ŠKOLA VOLÁ“. 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975