Odporúčané hodiny pre občanov
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.

Pracovné ponuky
Voľné pracovné miesta

 

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Piatok: 10.00 -12.00 h.
Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

31.08.2015

Z dôvodu teplôt vysoko prekračujúcich 30oC v kanceláriách, bude v dňoch 31.08.2015 a 02.09.2015 ​práca na miestnom úrade upravená

 08.00 – 12.00 hod., 13.00 – 14.00 hod.           

Kancelária prvého kontaktu, Evidencia obyvateľov a Osvedčovanie

budú pre občanov k dispozícii bez zmien

 

 

Viac
25.08.2015

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje prípadným záujemcom, že sa v organizačnej štruktúre miestneho úradu dňom 01.11.2015 uvoľní pracovná pozícia vedúcej Oddelenia správy majetku na  Miestnom úrade Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP.

Viac
25.08.2015

V sobotňajšom programe sme mali možnosť z rána príjemne sa zabaviť spoločne s divadlom Juraja Benčíka, ktorý počas predstavenia vtiahol deti do rozprávky kde si zahrali rôzne rozprávkové postavy a predmety, čo sa im aj patrične páčilo.

Viac
20.08.2015

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP oznamuje, že od  12. septembra 2015  sa uvoľní pracovná pozícia  :  odborný referent na Oddelení výstavby, dopravy a životného prostredia

Viac
18.08.2015

Takto sme upravili príjazdovú cestu na parkovisku z polovegetačných tvárnic na Dénešovej ulici. 

Viac
18.08.2015

Aby ste si mohli v dostatočnom predstihu pretriediť a pripraviť veci, ktoré už nepotrebujete a chcete ich darovať, rozhodli sme sa zaviesť trvalé termíny zbierok a to 

prvé piatky v mesiacoch september, november i jún a  piatok  týždeň pred Veľkou nocou.

Viac
17.08.2015

V mesiacoch júl - august prebieha na miestnych komunikáciách na našom sídlisku prebieha čistenie vpustí.

Viac
04.08.2015

 ,,Územný plán mesta Košice“
dokument je zverejnený  na internetovej stránke MŽP SR : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-kosice

Viac
26.07.2015

V súvislosti s pokračovaním prác na rekonštrukcii električkových tratí (uzatvorenie vjazdu do Moyzesovej ulice pri Radnici Starého mesta a plné otvorenie križovatky Kuzmányho – Poštová) dochádza od 26.7.2015 k zmenám v trasách a zastavovaní liniek x7, 19A, 17, 36 a 70.

Viac
07.08.2015

"Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce." To bolo mottom tohotoročného letného prímestského tábora s názvom „Ostrov“. Tábor sa uskutočnil pod záštitou Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v spolupráci s OZ Laura. 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 11
Fax:        055 / 643 02 56
Mobil:    0905 980 254, 0903 067 981