Poslanecké dni

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Pracovné ponuky
Voľné pracovné miesta

 

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Piatok: 10.00 -12.00 h.
Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

25.05.2016

Oznamujeme občanom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,  že II. kosba sa začína v stredu 25.05.2016 a  jej ukončenie predpokladáme dňa 07.júna.

Viac
24.05.2016

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP plánuje v roku 2016 výstavbu dopravného ihriska na Cottbuskej ulici. Ihrisko pre detí bude vybavené zvislým a vodorovným dopravným značením, semaformi, lavičkami a  stojanom na bicykle.

Viac
23.05.2016

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP organizuje v spolupráci s OZ Prameň života 4 zbierky v pevných termínoch – každé tri mesiace: marec,  jún,  september a  december.

Viac
23.05.2016

Pobočka Verejnej knižnice Jána Bocatia na sídlisku KVP v Košiciach oslavuje 25 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti zorganizovala v spolupráci s MČ Košice Sídlisko- KVP podujatie s názvom „DEŇ S KNIŽNICOU“.

Viac
24.05.2016

Už od novembra 2015 bola na KVP naštartovaná akcia "Čistota na KVP" zameraná na zlepšenie čistoty.  Konkrétne ide o ukladanie nadrozmerného a stavebného odpadu mimo zberných dvorov a veľkokapacitných kontajnerov. Akcia v apríli 2016 je pokračovaním kampane zameranej na informovanie občanov KVP, koľko odpadu je pri kontajneroch s komunálnym odpadom (KO). Po tejto akcii sme vyhodnotili skutočný stav a hmotnosť vyzbieraného odpadu činil 2690 kg. Výsledky zverejníme - aj v občasníku KVaPka. Naším cieľom je upriamenie pozornosti občanov sídliska KVP na svoje vlastné životné prostredie a príspevok každého občana k čistote na KVP. Z tohto dôvodu sme tiež zaviedli pevné termíny na zbierky, čím sa snažíme znižovať objem KO a zároveň motivovať ľudí separovať odpad.  

Viac
05.05.2016

Udeľovanie verejných ocenení sa už stalo významnou tradíciou Košického samosprávneho kraja a ocenení jednotlivci a kolektívy sa aj Vašou zásluhou dostanú do povedomia širokej verejnosti. V roku 2016 je termín predkladania návrhov na verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja stanovený do 30. septembra 2016.

Viac
04.05.2016

Posledný aprílový deň sa na KV Pečku niesol v duchu čistoty. Tak ako jarné upratovanie zabezpečujeme v našich domácnostiach, chceli sme zorganizovať aj upratovanie nášho sídliska. Jedným z cieľov tejto akcie bolo aj začať tvoriť povedomie komunity.

Viac
03.05.2016

Na Základnej škole Janigova prebehol turnaj o „Pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo futbale žiakov základných škôl - 2. stupeň“

 

Viac
04.05.2016

Pozývame vás na najväčšiu oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v Drocárovom parku na sídlisku KVP v sobotu 7.5.2016 od 15.00 do 17.00 hod. Pod bránou vyznaní darujte mamke svoje srdce.

Viac
02.05.2016

Oznamujeme občanom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pokračovanie v harmonograme 1. kosby:

02.05.2016 okrsok I. - Dénešova 1-55, Wurmova, Drábova
                    okrsok II. - Bauerova, Čordákova, Klimkovičova

03.05.2016 okrsok I.   - Stierova, Dénešova 57-87
                    okrsok IV. - Cottbuská, Wuppertálska

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 11
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:    0905 980 254, 0917 732 975