Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry, objednávky, zmluvy - archív do 05.05.2017

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Sekretariát
055 / 789 06 10
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

19.03.2018

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje, že sa uvoľní pracovná pozícia :

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia
- vedúci oddelenia

Viac
16.03.2018

Predmet zákazky: „Údržba detských a športových ihrísk  na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk: 23.03.2018 do 12.00 hod.

Viac
16.03.2018

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,


že XXXIV. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 20. marca 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
14.03.2018

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje prípadným záujemcom, že v organizačnej štruktúre Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, sa uvoľní pracovná pozícia na kratší pracovný čas - referent BOZP, PO, CO.

Viac
14.03.2018

Dňa 14. apríla 2018 mestská časť v spolupráci so Základnou školou Drábova pripravila „Turnaj o pohár Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP vo florbale“ pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

Viac
06.03.2018

Spoločnosť TEHO bude v roku 2018 realizovať Rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla na okruhoch KVP.

Viac
06.03.2018

Narodenie dieťatka je najradostnejšia udalosť v živote každého rodiča. Pri tejto príležitosti v piatok 2. marca 2018 starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP uvítal 44 novorodeniatok. Slávnostný obrad sa uskutočnil v zasadacej miestnosti MÚ s fanfárami, darčekmi, kvetmi a blahoželaniami. Pre spomienku na túto chvíľu sa rodičia detičiek podpísali do kroniky mestskej časti.

Viac
06.03.2018

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

Viac
06.03.2018
Riadiace stredisko ozónového smogového varovného systému informuje verejnosť, že je v platnosti  Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasti uvedené nižšie.
Košice a okolie: Platnosť upozornenia sa začína o 22:00 hodine dňa 4.3.2018 do odvolania.
Viac
27.02.2018

Dňa 09. marca 2018 bude v priestoroch Denného centra MČ Košice–Sídlisko KVP, Cottbuská 36, Košice v čase od 16.00 do 19.00 hod. prebiehať prvá tohtoročná zbierka.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975