Odporúčané hodiny pre občanov
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.

Pracovné ponuky
Voľné pracovné miesta

 

Kalendár podujatí


Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk
Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Piatok: 10.00 -12.00 h.

Z aktuálneho diania

02.06.2015

Starosta
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

oznamuje,

že V. zasadnutie MZ MČ Košice - Sídlisko KVP - mimoriadne sa uskutoční dňa 2. júna 2015 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice  - Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac

Cestujúca verejnosť, ktorá pocítila rekonštrukciu električkovej trate v rámci košického projektu IKD má získať kompenzácie. Mesto Košice v spolupráci s DPMK v blízkom čase predstaví dočasný systém zvýhodnení s cieľom uľahčiť dochádzanie ľudí, ak sa rozhodnú využiť mestskú dopravu. Opatrenie má zároveň eliminovať hustotu dopravy najmä v denných špičkách. 

Viac
29.05.2015

Predmet zákazky: Vodorovné dopravné značenie
Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2015 do 12.00 h.

Viac
28.05.2015

CIRBI - PRIVÁTNA SPRAVA NEHNUTEĽNOSTI
Si vás dovoľuje pozvať na bezplatnú prednášku na tému
„NEDOPLATKY A EXEKÚCIE“
dňa 28. mája 2015 o 17.30 hod.

Viac

DPMK upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od nedele (17.5.2015) sa pre rekonštrukciu zastávky „Námestie osloboditeľov“ na Južnej triede dočasne ruší existujúce nástupné stanovište pre linky 3 a 4. Zastávka sa posúva o cca 100 metrov južnejšie, približne na úroveň budovy Mestských lesov.

Viac
11.05.2015

Oznamujeme občanom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP,  že 1. kosba pokračuje v 20. týždni na nasledovných uliciach :

11.  mája    -   Bauerova,Čordákova, Dénešova, Wurmova
 

Viac
08.05.2015

Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od piatka (8.5.2015) dôjde vzhľadom na vykonanú stavebnú úpravu v križovatke Strojárenská – Čsl. armády – Kuzmányho – Hviezdoslavova zlepšujúcu organizáciu dopravy počas výluk k nasledujúcim úpravám trás autobusových liniek MHD X6, 17 a 36:

Viac
10.05.2015

Kvôli začatiu ďalšej etapy rekonštrukcie električkových tratí – modernizácia električkových uzlov, časť Spoločenský pavilón – Bardejovská – dôjde od nedele (10.5.2015) k čiastočnému uzatvoreniu križovatky Tr. SNP – Bardejovská a Bardejovská – Michalovská a k úpravám trás autobusových liniek X6, 10, 17, 32, 34, 54, N2 a N3. Vzhľadom na to nastanú dočasné zmeny na trasách dotknutých autobusových liniek:

Viac

Príď na oslavu Dňa detí  4.6.2015 o 16:30 v Areáli Čičky pripravovanú MČ Košice - Sídlisko KVP v spolupráci s MC Lentilka a OZ Laura.

Viac
30.09.2015

Udeľovanie verejných ocenení sa už stalo významnou tradíciou Košického samosprávneho kraja a ocenení jednotlivci a kolektívy sa aj Vašou zásluhou dostanú do povedomia širokej verejnosti nielen vášho mesta, vašej obce, ale aj ostatných obyvateľov Košického samosprávneho kraja.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 11
Fax:        055 / 643 02 56
Mobil:    0905 980 254, 0903 067 981