Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry, objednávky, zmluvy - archív do 05.05.2017

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Sekretariát
055 / 789 06 10
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

10.05.2018

MČ Košice Sídlisko-KVP v zmysle § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste:- Odborný referent - referát kultúry, vzdelávania a športu

Viac
17.05.2018

MČ Košice Sídlisko-KVP v zmysle § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: - Odborný referent - personalista
 

Viac
17.05.2018

MČ Košice Sídlisko-KVP v zmysle § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: - Vedúci právneho oddelenia - zastupovanie počas PN
 

Viac

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP požiadala zhotoviteľa prác – spol.  EUROVIA, a.s., aby počas víkendov nerealizoval práce na opravách výtlkov pre zabezpečenie plynulosti premávky v MČ.

 

Viac
02.05.2018

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP tradične aj tento rok zorganizovala v sobotu dňa 14. apríla 2018 v popoludňajších hodinách v Aréne Sršňov podujatie "Masky na ľade" v rámci podujatia "Karneval na ľade".

Viac
02.05.2018

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje prípadným záujemcom, že v organizačnej štruktúre Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, sa uvoľní pracovná pozícia na kratší pracovný čas - referent BOZP, PO, CO.

Viac
02.05.2018

V stredu 25. apríla 2018 mestská časť v spolupráci so Základnou školou Mateja Lechkého pripravila "Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo vybíjanej" pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

Viac
02.05.2018

Dňa 17. apríla 2018 sa priestoroch telocvične ZŠ Janigova uskutočnil " Turnaj o pohár mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo futbale žiakov 2. stupňa", ktorého organizátorom bola Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v spolupráci so Základnou školou na Janigovej ulici.

Viac
30.04.2018

Dňa 2.5.2018 bude vykonaný na Sídlisku KVP  postrek Pagaštanov konských, proti živočíšnemu škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému.

Viac
30.04.2018

Dovoľte nám aj touto cestou poďakovať sa všetkým, ktorí sa zúčastnili na "Dni čistého KVP". Veľká vďaka patrí firme KOSIT a. s., Dobrovoľníckemu centru Košíc, DORKE - centru pre obnovu rodiny...

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975