Odporúčané hodiny pre občanov
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.

Pracovné ponuky
Voľné pracovné miesta

 

Kalendár podujatí


Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk

Z aktuálneho diania

,,Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“

dokument je zverejnený  na internetovej stránke
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosice
       Váš názor k tejto stratégii môžete zaslať do 30.4.2015 na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

Viac

Dňa 23. apríla 2015 (štvrtok) od 16.00 do 19.00 hod.  sa uskutoční v Dennom centre MČ Košice – Sídlisko KVP, Cottbuská 36/1.posch., Košice zbierka. 

Viac

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Alfonz Halenár poďakoval riaditeľom i učiteľom škôl sídliacich v našej mestskej časti pri príležitosti Dňa učiteľov.

Viac

Bol posledný februárový piatok a ja som sa okrem víkendu tešil ešte na jednu vec. Naša Mestská časť totiž organizovala v ten deň podujatie pod názvom Uvítanie novorodeniatok do života. Nuž a tohto podujatia som sa chcel na každý pád zúčastniť. 

Viac

Počas jarných prázdnin mnohí mladí a dietky s rodičmi vyrážajú na hory si zalyžovať. A pre ten zvyšok bol pripravený prímestský tábor. 

Viac

Darovať  krv – tekutinu za ktorú sa dodnes nepodarilo objaviť plnohodnotnú náhradu prišlo dňa 25.2.2015 na Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP 14 dobrovoľných darcov krvi.

Viac

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP  vyhlasuje 6. ročník fotosúťaže O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP za rok 2015 s témou „Potulky sídliskom KVP“. Súťaž prebieha od 1. marca do 15. novembra 2015.

Viac
13.03.2015

Predmet zákazky: Autobusová preprava členov Denného centra MČ
Lehota predkladania ponúk: 13.03.2015

Viac
01.02.2015

Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že pre rekonštrukciu električkovej trate na Štúrovej ulici dôjde od februára (1.2.2015) k zmenám v MHD. Na Štúrovej bude úplne vylúčená doprava medzi križovatkami Kuzmányho a Moyzesovou ulicou.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 11
Fax:        055 / 643 02 56
Mobil:    0905 980 254, 0903 067 981