Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry, objednávky, zmluvy - archív do 05.05.2017

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Sekretariát
055 / 789 06 10
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

16.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  ,,Vodorovné  dopravné značenie na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk : do 16.08.2018, 24:00 hod.

Viac
13.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  

,, Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP"

 

      Lehota na predkladanie ponúk : do 16.08.2018, 24:00 hod.

Viac
13.08.2018

MČ Košice Sídlisko-KVP v zmysle § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: - Samostatný odborný referent - podnikateľské činnosti a informatika

Viac

Hľadáme redaktora - editora na dodanie služieb pre komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

 

Viac
06.08.2018

Mestská časť Košice -Sídlisko KVP vás pozýva na podujatie Škola volá, ktoré sa uskutoční v utorok 04.09.2018 v Areáli Čičky od 16.00 hod. do 18.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva na 07.09.2018.

 

Viac
06.08.2018

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vyhlasuje 3. ročník  súťaže O najkrajší bytový dom a jeho okolie (Súťaž o najstarostlivejších vlastníkov).

 

Viac
31.07.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie od 01.08.2018 od 06.00 h do odvolania

Viac
31.07.2018

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť ho  do evidencie v lehote 30 dní...

Viac
26.07.2018

Medzi prvé slávnostné chvíle najmladších obyvateľov nášho sídliska patrí ich uvítanie do života. Dňa 13. júla 2018 sa v zasadacej miestnosti MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP uskutočnil v poradí druhý tohtoročný obrad uvítania novorodeniatok.

Viac
20.07.2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa ust. § 166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa ust. § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva...

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975