Voľné pracovné miesta
Faktúry, objednávky, zmluvy

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
dohodou telefonicky
Sekretariát
055 / 789 06 37
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

Práce na budovaní záchytného parkoviska pre dodávky, ktoré vznikne už na existujúcom parkovisku pod kostolom sa začnú v PONDELOK (19.8). S osadzovaním dopravných značiek sa začne následne po ukončení prác na záchytnom parkovisku, teda zhruba o dva týždne.

Viac

Podľa schváleného harmonogramu prebieha aktuálne 3.etapa kosby trávnatého a lúčneho porastu na našom sídlisku. Tak ako Vás, aj nás mrzí, ak dôjde k skoseniu Vašej predzáhradky. Aby sme sa však vyvarovali podobným situáciám, chceme Vás poprosiť, vyznačte si ich viditeľným spôsobom, vedzte, pomôže to.

Viac

Prvé uzamykateľné kontajneroviská financované z rozpočtu mestskej časti postupne pribudnú na Húskovu ulicu. Umiestnené budú konkrétne medzi garážami č.65-87, kde nám to z priestorového hľadiska vyhovovalo najviac. O spôsobe ich užívania sme sa dnes porozprávali spolu s obyvateľmi, ktorých sa to týka.

Viac

Zástupcovia miestneho úradu a servisnej firmy boli spoločne skontrolovať technický stav detského ihriska ŽIHADIELKO, ktoré máme na Starozagorskej ulici už dva mesiace. Spoločne sa dohodli na odstránení zistených nedostatkov.

Viac

Ani počas leta nezabúdame na našich seniorov, opäť sme s nimi strávili skvelé popoludnie. V dennom centre sme to spoločne roztočili a oni nám ukázali, že majú dostatok energie aj na rozdávanie. Sme veľmi radi, že sa do podujatí, ktoré pre nich organizujeme aktívne zapájajú a utužujú vzťahy medzi sebou ale i s nami.

 

 

Viac

Počas celého týždňa nám pomáhali pri čistení rigolov, vyplievaní kvetov či so zametali neporiadok. Táto aktivita im zároveň pomohla rozvinúť svoje pracovné zručnosti a zmysluplne tráviť voľný čas. Ako povedali - pomohlo sa im, a oni chcú teraz pomáhať iným.

Viac

Na uliciach Jasuschova, Starozagorská a Húskova, boli vodorovným dopravným značením opäť vyznačené priechody pre chodcov.

Viac

Do každého projektu sa púšťame s veľkým odhodlaním a snažíme sa naše kroky konzultovať s rôznymi odborníkmi, tento raz priamo z košickej Botanickej záhrady. Spolu so zástupcom riaditeľa Robertom Gregorekom sa náš prednosta Miroslav Michalus, vybrali skontrolovať stav vybraných plôch, z ktorých by sme chceli postupne vybudovať kvitnúce lúky.

Viac

Súčasťou obnovy športového komplexu je aj tenisové ihrisko, ktoré sa po viac ako troch rokoch v lete opäť otvorilo pre verejnosť. Sprevádzkovať sa ho podarilo svojpomocne. Ihrisko je aktuálne otvorené od 8.00 do 20.30 hod.

Viac

Zoberte deti, rodinných príslušníkov, známych i priateľov a poďte si s nami pozrieť film Lea da Vinciho: Misia Mona Líza, ktorý ste v ankete vybrali. Letné kino na KVP sa uskutoční vo ŠTVRTOK - 22.augusta..

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224