Odporúčané hodiny pre občanov
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár podujatí


Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk

Z aktuálneho diania

Verejné korčuľovanie počas prázdnin 20.12.2014 – 07.01.2015

 

Viac

Podvečer 10. 12. 2014 sa postupne schádzali do Denného centra MČ Košice – Sídlisko KVP deti z celého sídliska KVP na podujatie “Mikuláš”, ktoré pre ne pripravila Mestská časť Košice – Sídlisko KVP spolu so Sociálnou a zdravotnou komisou a OZ Pauzička. 

Viac

Starosta mestskej časti určil okrsky na hlasovanie a na sčítanie hlasov. Bližšie detaily nájdete v priloženom textovom dokumente.

Viac

Prezident slovenskej republiky Rozhodnutím č. 320/2014 Z. z.na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum, v ktorom občania rozhodnú o otázkach týkajúcich sa rodiny. Deň konania referenda je určený na sobotu 7. februára 2014.

Viac

Srdečne pozývame všetkých občanov sídliska KVP - deti, mládež, dospelých i seniorov spoločne stráviť najkrajšie predvianočné chvíle v roku 2014.

Viac

S obdobím Adventu prichádza aj Mikuláš. Je najobľúbenejším svätcom nie len u detí, ale aj u dospelých. 02.decembra 2014 zavítal Mikuláš s Anjelom aj k našim seniorom v dennom centre na Cottbuskú 36 v Košiciach.

Viac

V dňoch 24.11 a 25.11. 2014 sa uskutočnil turnaj vo florbale mladších a starších žiakov zo základných škôl sídliska KVP o pohár MČ Košice – Sídlisko KVP. O tohtoročné prvenstvo bojovalo 9 družstiev.

Viac

Už druhú zbierku šatstva v tomto roku pre ľudí v núdzi zorganizovala MČ Košice - Sídlisko KVP a občianske združenie Prameň života.

Viac

Tradične si v tomto predvianočnom čase zdobíme domácnosti adventnými vencami symbolizujúcimi odpočítavanie štyroch predvianočných nediel očakávania „príchodu“, sviatkov pokoja, pokory a lásky.

Viac

Vážení obyvatelia, zaujíma vás kto bol zvolený do orgánov samosprávy obcí a samosprávy mesta?

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 11
Fax:        055 / 643 02 56
Mobil:    0905 980 254, 0903 067 981