Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry, objednávky, zmluvy - archív do 05.05.2017

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Sekretariát
055 / 789 06 10
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

20.04.2018

Mestská časť  KVP  v zmysle plánu  údržby komunikácii, ktoré spravuje ,zahajuje opravy výtlkov ktorých zhotoviteľom je spoločnosť EUROVIA SK,a.s. .

Viac
17.04.2018

Od minulého víkendu pribudli na našom sídlisku ďalšie dve špeciálne zberné  nádoby na  ukladanie použitého textilu, šatstva, hračiek a obuvi.  

Viac
11.04.2018

Spoločnosť STRABAG s.r.o.zaháji stavebné práce na II. etape rekonštrukcie pozemnej komunikácie Klimkovičiva ul. dňom 16.04.2018 d 9.00 hod.

Viac
11.04.2018

Z dôvodu 2. etapy komplexnej rekonštrukcie Klimkovičovej ulice v úseku od Ul. Jána Pavla II. po Hemerkovu ulicu dochádza od pondelka 16.4.2018 od 7:00 hod. k úplnému vylúčeniu MHD v predmetnom úseku.

Viac
11.04.2018

Opatrenie na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018, ktorý obsahuje povinnosti právnických a fyzických osôb v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.

Viac
10.04.2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcoch (IKT).

Viac
11.04.2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 09. apríla do 26. júna 2018 výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC.

Viac
10.04.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 09.04.2018 Plynári s.r.o. zahájilo výkopové práce na odstránenie poruchy na podzemnom vedení plynárskeho zariadenia budú za účelom odstránenia tejto poruchy vykonané

zemné práce na ul. Wuppertalská 15 - Cottbuská 34 v zelenom páse.

Viac
11.04.2018

V termíne od 16.4.2018 do 22.4.2018 bude realizovaná celoplošná deratizácia na reguláciu živočíšnych škodcov na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

Viac
11.04.2018

Zmena postupu pri predĺžení vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975