Z aktuálneho diania

18.06.2018

Prieskum trhu za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky: ,,Vodorovné  dopravné značenie na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP"

Viac
15.06.2018

Vzhľadom na zvýšený počet požiarov a vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru...

Viac
13.06.2018

Tak ako každoročne, aj v tomto roku Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zorganizovala pre deti nášho sídliska dňa 1.júna v Areáli ČIČKY  zábavné popoludnie pri príležitosti osláv ich sviatku.

Viac

Štvrtok, 24. máj sa na Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP niesol v duchu vedomostí z občianskej náuky a diskusie. Mestská časť pripravila pre žiakov druhého stupňa základných škôl nášho sídliska podujatie „Samospráva dnes“.

 

Viac
12.06.2018

Pohyb by nemal byť výsadou mladých ľudí. Ostať aktívny aj vo vyššom veku sa oplatí. Nakoľko pohyb prospieva nielen kostiam a svalom, ale i dobrej nálade a zdravému duchu, mestská časť zorganizovala v sobotu dňa 26.05.2018 podujatie pod názvom „Seniori sídliska KVP, zašportujte si s nami..“

 

Viac
06.06.2018
Kosby:
Obvod I.:                            04.06.2018 - 05.06.2018
Obvod II.:                           06.06.2018 - 08.06.2018
Viac
01.06.2018

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP pre Vás pripravila 08.06.2018 v čase od 16.00 do 19.00 hod. v Dennom centre mestskej časti, Cottbuská 36, Košice zbierku odevov (dámske, pánske, detské), lôžkovín, posteľnej bielizne, uterákov, utierok,  záclon, diek,  domácich potrieb (riad biely a čierny, poháre), obuvi, hračiek, elektroniky do 20 kg (žehličky, hriankovače, kulmy, hodinky, váhy, počítače, kávovary..). Zapojte sa i vy a prineste veci, ktoré  už nepotrebujete.

 

Viac
31.05.2018

Vážení obyvatelia a majitelia psov,

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP  z dôvodu značného znečisťovania verejných priestranstiev psími  exkrementami  realizovala v roku 2017 osvetu pre obyvateľov mestskej časti – majiteľov  psov s  výchovno – vzdelávacím zameraním pod názvom „Osvetová kampaň za zlepšenie spolunažívania  ľudí a psov“.

Viac
15.05.2018

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP Vás pozýva na Deň detí v piatok 1. júna 2018 o 15.00 hod. do Areálu Čičky. V  prípade nepriaznivého počasia náhradný termín 07.06.2018 (štvrtok).

 

Viac
14.05.2018

Udeľovanie verejných ocenení sa už stalo významnou tradíciou Košického samosprávneho kraja a ocenení jednotlivci a kolektívy...

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975