Z aktuálneho diania

Hľadáme redaktora - editora na dodanie služieb pre komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

 

Viac
06.08.2018

Mestská časť Košice -Sídlisko KVP vás pozýva na podujatie Škola volá, ktoré sa uskutoční v utorok 04.09.2018 v Areáli Čičky od 16.00 hod. do 18.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva na 07.09.2018.

 

Viac
06.08.2018

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vyhlasuje 3. ročník  súťaže O najkrajší bytový dom a jeho okolie (Súťaž o najstarostlivejších vlastníkov).

 

Viac
31.07.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie od 01.08.2018 od 06.00 h do odvolania

Viac
31.07.2018

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť ho  do evidencie v lehote 30 dní...

Viac
27.07.2018

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje prerušenie distribúcie elektriny : 

v mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v úseku: ul. Drabova č.d. 6, 8:


24. august 2018 od 07:30 h do 18:30 h
Viac
26.07.2018

Medzi prvé slávnostné chvíle najmladších obyvateľov nášho sídliska patrí ich uvítanie do života. Dňa 13. júla 2018 sa v zasadacej miestnosti MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP uskutočnil v poradí druhý tohtoročný obrad uvítania novorodeniatok.

Viac
02.07.2018

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) končí. Od 1. júla ju nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach...

Viac
27.06.2018

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP Vás pozýva pri príležitosti narodenia Vášho dieťatka na „Uvítanie novorodeniatok“ pre deti narodené v období od 1. januára 2018 do 30. apríla  2018, ktoré sa uskutoční dňa 13. júla 2018 (piatok)

Viac
26.06.2018

Komplexná rekonštrukcia Klimkovičovej ulice (2. etapa) v úseku od Ul. Jána Pavla II. po Hemerkovu ulicu je ukončená. Dotknuté autobusové linky sa vrátia na svoje pôvodné trasy.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975