Z aktuálneho diania

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, bude s účinnosťou od 23.3.2020 v obmedzenom režime naďalej vykonávať:

  • Evidenciu pobytu občanov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z.
  • Hlásenie pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR.
  • Prihlasovanie občanov na trvalý pobyt.
  • Prihlasovanie občanov na prechodný pobyt.
  • Vydávanie potvrdení o pobyte.
  • Vybavovanie agendy súvisiacej s hlásením a evidenciou pobytu občanov.

Pri vybavovaní nevyhnutných žiadostí sa prosíme riaďte uvedenými pokynmi. Ďalšiu korešpondenciu vybavujeme naďalej výhradne na základe mailovej žiadosti.

Ďakujeme za porozumenie

Viac

Potrebujete nakúpiť, no sami nemôžete a nemá Vám kto? Ponúkame pomoc!

Pre ľudí odkázaných na pomoc iných, sme zriadili potravinovú linku, na ktorú sa môžete v prípade núdze obrátiť - 055 78 90 619/610.

Slúžiť bude pre tých, ktorí sú v karanténe, osamelí alebo majú vážne zdravotné problémy. A samozrejme, sú z KVP.

Prosíme, nezneužívajte túto linku, nech slúži tým,
ktorí ju naozaj potrebujú.

 

Viac

Ako môžeme ešte pomôcť? Azda najčastejšia otázka na našom úrade za uplynulé dni. Nemáme na to návod, dávame hlavy dokopy a premýšľame spoločne.

Okrem preventívnych opatrení je teraz veľmi dôležité “byť v obraze” a vedieť, na koho sa v prípade núdze obrátiť. Na nás určite!

Aby ste však mali prehľad o všetkých dôležitých kontaktoch súvisiacich s aktuálnou situáciou a Vašimi potrebami, prinášame Vám ich prehľad.

Viac

Nikto z nás to v týchto dňoch nemá ľahké, no táto kritická situácia nás všetkých učí mnohým veciam. Napríklad aj tomu, že sa o našich starkých musíme zaujímať viac ako obvykle. Väčšina z nich je odkázaná na pomoc iných, ktorých možno so svojimi problémami nechcú teraz ani zaťažovať.

Každému seniorovi, ktorého máme v evidencii(!) sme preto v schránke nechali informačný list s preventívnymi opatreniami, dodržiavajte ich, prosíme.

V liste sú uvedené aj kontakty na našich zamestnancov, ktorým v prípade, že im nemá kto zabezpečiť potraviny či lieky môžu zavolať, nadiktovať, čo potrebujú a dohodnúť sa na termíne donášky.

Ak ste takýto list u seba nenašli alebo viete o niekom, komu by boli tieto informácie nápomocné, môžete si ho stiahnuť aj tu.

Postupne nosíme domov tým najohrozenejším aj ochranné rúška, ďakujeme všetkým dobrovoľníkom zo sídliska, ktorí nám pomáhajú s ich výrobou.

Tieto opatrenia zavádzame najmä preto, že seniori sú z pohľadu štatistísk tou najrizikovejšou skupinou. Ale zároveň aj preto, aby vedeli, že sme tu pre nich a nie sú v tomto zložitom čase sami.

Spoločne to zvládneme.

 

Viac

Vo svojich schránkach si v týchto dňoch možno nájdete oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok. Slovenská pošta v záujme ochrany šírenia nákazy koronavírusom informuje, že NEBUDE v týchto dňoch doručovať zásielky. Zapísaným zásielkám uloženým na pobočkách predlžuje odbernú lehotu o 14 dní.

Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, zároveň žiada, aby to uviedli čitateľne na svojom zvončeku a upozornili na to doručovateľa.

Viac

Nespájame sa iba pri dobrých veciach, ale držíme spolu aj teraz, keď sú dni náročnejšie ako obvykle. Za posledných 24-hodín sa nám ozvali desiatky mamičiek, senioriek, ale aj mužov, ktorí sú teraz doma alebo na tzv. Home office, a chcú pomôcť.

Čo teraz potrebujeme všetci bez ohľadu na vek, či zamestnanie, sú ochranné rúška. Každý z nás však pociťuje ich nedostatok, v lekárňach sú beznádejne vypredané, na nové zásoby sa stále čaká. My na KVP sa na to nespoliehame, a tento čas využívame na ich vlastnoručnú výrobu.

ĎAKUJEME každému jednému z Vás, ktorí sa dobrovoľne zapájate a dokazujete, že spolupatričnosť nie je zabudnutá hodnota a o Vami vyrobené rúška sa delíte so susedmi, známymi ale i tou najrizikovejšou skupinou, seniormi.

Chceme Vás poprosiť, aby ste v tom pokračovali, ak máte možnosť a chuť pomôcť nie len sebe ale aj ostatným. Radi Vám k tomu pomôžeme dodaním materiálu na šitie. Ten nájdete na našom miestnom úrade, stačí ak nám napíšete správu tu na Facebooku alebo zavoláte na - 055/789 06 16 a dohodneme sa.

A nezabúdajte mať rúško vždy na sebe, znižujeme ním šancu šírenia nákazy.

Nevieme, ako dlho táto situácia potrvá, no veríme, že z toho vyjdeme spoločne silnejší.

 

Viac

Život sa nám v posledných dňoch zmenil ale nezastavil. Niektorí kolegovia robia z domu, iní sme v práci, nosíme materiál na šitie rúšok domov, pomáhame seniorom a neustále hľadáme možnosti ako byť nápomocní v tejto situácii.

Ak aj Vás v práci v týchto náročných dňoch potrebujú, riaďte sa pokynmi na 100%.

Čo môžete urobiť je nosiť rúško nepretržite, nie len počas cesty do práce ale aj v kancelárii. Dezinfikujte si kľučky na dverách, vetrajte pravidelne a najmä umývajte si ruky dezinfekčnými prostriedkami minimálne 20 sekúnd.

Sme v tom spolu a musíme si pomáhať. Učme sa byť zodpovední v týchto dňoch, toto je najlepšia prevencia proti nákaze koronavírusom.

Viac

Rúška sa postupne stávajú našou povinnou dennou výbavou. Nosíme ich nie len kvôli sebe ale aj kvôli iným. Pretože zodpovednosť je teraz to, čím chránime seba ale i ostatných.

Pripomíname, že:

Do košickej MHD sa už bez rúška nedostanete. Nos a ústa si môžete zakryť napríklad aj šatkou, šálom alebo inými ochrannými pomôckami. Aj podomácky vyrobené rúško je lepšie ako žiadne.

Vstup do budovy polikliniky na KVP je taktiež nariadený iba v rúškach alebo s inou alternatívnou ochranou nosa a úst.

Firma KOSIT a.s. sťahuje do konca marca veľkokapacitné kontajnery. Týka sa to kontajnerov celoročného upratovania a tiež kontajnerov na zber odpadu z rekreačných, chatových a záhradkárskych lokalít.

Kontajnery na šatstvo budú dočasne zatvorené. Prosíme, nenoste do nich veci, pomôžete tým teraz oveľa viac, ako keď to budete aj napriek tomu skúšať.

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime. Vstup je možný iba s rúškom alebo inou ochranou. Pri preberaní sociálnych dávok v najbližších dňoch vyzýva zároveň o dôslednejšie dodržiavanie pravidiel a hygienu.

Viac

V snahe minimalizovať riziko šírenia koronavírusu sme v pondelok (16.3.) uzatvorili detské ihriská na našom sídlisku.

Na všetkých z nich nájdete oznam, ktorým Vás zároveň chceme poprosiť, aby ste sa ho nesnažili “strhnúť”. Je tam preto, aby Vás upozornil na vážnosť situácie, zároveň pripomenul prečo je teraz dôležité ostať s deťmi doma, a v neposlednom rade, aby zamedzil vstupu na jednotlivé ihriská.

Veríme, že toto nariadenie, ktoré je dočasné, budeme spoločne rešpektovať.

Karanténa možno nie je príjemná, ale účinná.

Viac

Zháňame dobrých ľudí a šikovné ruky!

Pomôžte nám, ak máte prístup k zásobám alebo viete šiť.

My Vám pomôžeme s nákladmi na materiál, s priestormi alebo s distribúciou.

SPOLOČNE to vieme ako komunita prekonať. SPOJME sa pre DOBRO nás i našich blízkych.

Napíšte nám správu alebo volajte na - 055/789 06 16. Rúška poputujú našim seniorom a ohrozeným skupinám.

 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224