Stiahnite si mobilnú aplikáciu

Z aktuálneho diania

26.05.2020

Predmet nájmu

  • Motorové vozidlo PIAGGIO PORTER MAXXI, EČV KE692MS,
    VIN ZAPS90RGW00002549 
Viac
26.05.2020

Predmet nájmu

  • nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, a to:
  • v budove súp. č. stavby II. 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 108 m2, zapísanej na LV č. 965
  • v budove súp. č. stavby 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 91,82 m2, zapísanej na LV č. 965
Viac
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je otvorený v štandardnom režime

Oznamujeme verejnosti, že od 25. mája 2020 je Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP otvorený podľa zverejnených úradných hodín. Naďalej platí vstup do budovy s dodržaním hygienických opatrení. V záujme ochrany zdravia seba i iných si vezmite rúško, vydezinfikujte ruky a dodržiavajte dvojmetrové rozostupy.

Situáciu sa nám nateraz podarilo zvládnuť, buďme preto zodpovední aj naďalej.

Tešíme sa na Vás!

 

Viac
Otvorili sme prvé detské ihriská

Aj Metská časť Košice - Sídlisko KVP reaguje na postupné uvoľňovanie vládnych opatrení a v zmysle odporúčaní RÚVZ v piatok poobede otvorila 4 detské ihriská, ktoré sú na sídlisku najviac obľúbené. Svoje brány sprístupnilo opäť ihrisko na Húskovej, Jasuschovej, Dénešovej 33 a samozrejme aj Žihadielko.Potešili sme aj športovcov, keďže tí môžu znova navštevovať všetky naše športoviská.

Ostatné detské ihriská budeme otvárať priebežne. Aktuálne nastavené podmienky zo strany RÚVZ sú pre nás technicky i ekonomicky náročné a preto dúfame, že v priebehu najbližších dní dôjde k ich zjednodušeniu.

Ďakujeme za pochopenie

Viac
25.05.2020

Plánované prerušenia dodávok zo SCZT Košice v roku 2020 nášho dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s..

Viac
Harmonogram obnovy parkovacích čiar od 25.5.2020 – 28.5.2020

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP pokračuje v obnove vodorovného dopravného značenia. V dňoch od 25.5.-28.5.2020 bude prebiehať striekanie parkovacích čiar na ďalších uliciach.

Prosíme Vás, aby ste v čase od 8:00-16:00 neparkovali na daných miestach a umožnili nám pracovať. Autá, brániace v realizácií prác budú odtiahnuté.

Ďakujem za rešpektovanie usmernení a Vašu spoluprácu.

 

Viac
Vodiči na Jasuschovej ulici pozor!

Vodorovné dopravné značenie sa v uplynulých dňoch obnovilo aj na Jasuschovej ulici v úseku medzi blokmi č. 24 a 26, kde cesta prechádza do zákruty. V strede vozovky sa tam vyznačila prerušovaná a plná pozdĺžna čiara (č.601).

V MINULOSTI ste tam zvykli pozdĺžne parkovať na pravej strane cesty v smere ku Bille.

V SÚČASNOSTI UPOZORŇUJEME, že pozdĺžne parkovanie na Jasuschovej ulici nie je v súlade so zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.!

Podľa tohto ustanovenia, ako aj usmernenia dopravného inšpektorátu, sú vodiči povinní pri státi vozidla ponechať prejazdný jazdný pruh o šírke 3m – merané od obrubníka po stredovú čiaru. Keďže šírka komunikácie v danom mieste je cca 7m, jeden jazdný pruh má 3,5m, to znamená, že státie je v tomto úseku vylúčené.

 

Viac
Harmonogram obnovy parkovacích čiar od 19.5.2020 – 22.5.2020

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP pokračuje v obnove vodorovného dopravného značenia. V dňoch od 19.5.-22.5.2020 bude prebiehať striekanie parkovacích čiar na ďalších uliciach.

Prosíme Vás, aby ste v čase od 8:00-16:00 neparkovali na daných miestach a umožnili nám pracovať. Autá, brániace v realizácií prác budú odtiahnuté.

Ďakujem za rešpektovanie usmernení a Vašu spoluprácu.

Viac
ZMENA harmonogramu vodorovného dopravného značenia na PONDELOK - 18.5.2020

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa práce na obnove vodorovného dopravného značenia na Sídlisku KVP zmenili. V PONDELOK (18.5.2020) bude prebiehať striekanie parkovacích čiar na uliciach:

- Stierova ulica 1-7 oproti blokom

- Wurmova ulica 6 pod vežiakom

- Drábova ulica 2-12 pod blokmi

- Klimkovičova ulica 20 -24 pod blokmi a od vežiaku 20 - 24 po priechod pre chodcov

- Bauerova ulica 13 - 21 pod blokmi a 9 miest medzi blokmi 13 a 28

- Húskova ulica nad garážami a oproti blokom 79 až 87 nad garážami

Prosíme vás, aby ste v čase od 8:00-16:00 hod. neparkovali na vyznačených miestach. Ďakujeme.

 

Viac
Obnovu vodorovného dopravného značenia komplikuje počasie i neochota vodičov

S obnovou vodorovného dopravného značenia sme na Sídlisku KVP začali na priechodoch pre chodcov v obvode č. I v pondelok 11.5.2020. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sa práce prerušili v utorok ako aj v piatok. V strede týždňa sa pokračovalo so značením priechodov, následne vo štvrtok sa rozbehli práce aj na parkovacích čiarach.

V SOBOTU 16.5.2020 je naplánované značenie stredovej čiary po novej asfaltke od Klimkovičovej ulice č.16 po Jasuschovu č.2 a takisto zvyšné priechody pre chodcov. Prosíme NEPARKOVAŤ na daných úsekoch v čase od 8:00-16:00 hod.

Keďže plánovaný harmonogram narušilo počasie ako i nedisciplinovanosť niektorých vodičov odparkovať svoje auto, v PONDELOK 18.5.2020 sa bude pokračovať na uliciach, na ktorých sa v priebehu tohto týždňa nepodarilo prestriekať parkovacie čiary.

PROSÍME vás, ak nechcete byť odtiahnutí - SPOLUPRACUJTE. Robíme to pre vás!

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224