Z aktuálneho diania

Na jednej z našich pravidelných obhliadok sídliska, sme sa detailnejšie zamerali aj na stav našich ciest a chodníkov. Prešli sme si všetky. Aj keď je zima pomaly na ústupe, aj tento rok zanechala po sebe niekoľko nových dier, zmapovali sme ich viac ako 30.

Pokračovať chceme spôsobom, aký sme rozbehli vlani. To znamená, riešiť ich komplexne minimálne v jednom jazdnom pruhu a nielen plátaním po jednotlivých kúskoch. Začať s tým chceme okamžite, po spustení obaľovačiek do prevádzky. Očakávame, že to bude na prelome mesiacov marec/apríl, kedy bude známy aj víťaz verejného obstarávania na tento účel.

Dovtedy bude našou snahou opraviť svojpomocne to, čo môžeme. Teda menšie, lokálne diery.

 

Viac

Spev, muzika a dobré jedlo. O tom sú FAŠIANGY!

Na našom sídlisku si ich atmosféru budete môcť vychutnať už v sobotu (22.2.) od 12:00-17:00hod v Drocárovom parku.

Tešiť sa môžete na zabíjačkové špeciality a rôzne pochutiny. Do tanca Vám zahrajú folkloristi z celého Košického kraja, chýbať nebudú ani atrakcie pre najmenších. 

Ak ešte nemáte program na sobotu, toto je ideálna príležitosť ako si ju užiť v kruhu svojich priateľov s chutným jedlom a dobrou hudbou. A samozrejme s nami.

Tešíme sa na Vás!

 

Viac
17.02.2020

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že XII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  27. februára 2020 ( štvrtok ) o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Viac
13.02.2020

Predmet zákazky: Údržba komunikácií  v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 26.2.2020 do 12.00 hod.

Viac

Ak plánujete veľké upratovanie, dávame Vám do pozornosti harmonogram umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v I.polroku 2020.

Spoločnosť KOSIT, a.s. si vyhradzuje právo zmeny stanovišťa zberných nádob typu ABR na najbližšie možné miesto, s ohľadom na aktuálnu priestorovú a dopravnú situáciu v čase dodávania kontajnera.

Občania, ktorí požadujú umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na iné miesto a v inom čase, žiadajú priamo spoločnosť KOSIT, a.s. o vybavenie ich požiadavky.

Viac
12.02.2020

Rozpočet mestskej časti  je základným nástrojom finančného hospodárenia  v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.

Viac
11.02.2020

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že z dôvodu účasti na školení zapisovateliek okrskových volebných komisií k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, bude Miestny úrad Mestskej časti Košice -Sídlisko KVP dňa
13. februára 2020 (štvrtok) od 13.00 do 15.30 hodiny zatvorený.

 

Viac
12.02.2020

Predmet zákazky :

Vyhotovenie a dokončenie diela: "Bezbariérový prístup do denného centra v OC IV"

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 04.03.2020 do 12.00 hod.

Viac
31.01.2020

Podnik služieb KVP s. r. o. vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

Predmet zákazky : Nákup traktorových kosačiek a profesionálnych krovinorezov

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 17.02.2​020 do 12.00 hod.

Viac

Spoločnosť VVS a.s. avizovala, že vo štvrtok (30.1.2020) bude v čase od 8:00-14:00 prebiehať oprava prasknutého potrubia.

Ďakujeme za pochopenie.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224