Z aktuálneho diania

11.02.2019

25. január 2019 bol pre našu MČ jedinečný. Odovzdali sme verejné ocenenia Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP osobnostiam, ktorých veľkosť sa neprejavuje v jednom vrcholnom okamihu, ale v ich každodennej tvrdej práci, ktorú vykonávajú so zanietením, ochotou a radosťou. Pán starosta v svojom príhovore uviedol, že tento podvečer je aj preňho  výnimočný, pretože je príležitosťou na ocenenie ľudí, ktorí sú pre nás ostatných inšpiráciou, motiváciou a príkladom.

Viac
11.02.2019

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP Vás pozýva pri príležitosti narodenia Vášho dieťatka  na „Uvítanie novorodeniatok“ pre deti narodené v období od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2019 (piatok) v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod.  v priestoroch zasadacej miestnosti miestneho úradu.

Svoj záujem prosím nahláste do 19.02.2019 (utorok) vyplnením a doručením Návratky k podujatiu „Uvítanie novorodeniatok“ a udelenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov, jedným z nasledujúcich spôsobov:

Viac
08.02.2019

Starosta

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

 

že III. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 21. februára 2019 (štvrtok) o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

 

Viac
07.02.2019

Dňa 08. februára 2019 (piatok) bude z dôvodu školenia v súvislosti s prípravou a vykonávaním volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019  z a t v o r e n á  kancelária:

č. 3 – osvedčovanie podpisov

 

Viac
06.02.2019

Vážení občania KVP, z dôvodu plánovanej opravy v OST 2644, ktorú vykoná spoločnosť TEHO, s.r.o., bude dňa 14.02.2019 od 6:00 hod. prerušená dodávka teplej vody (TÚV). Predpokladaný čas ukončenia opráv je do 15:00 hod.

Odstávka teplej vody bude na týchto uliciach: Starozagorská 2,4,6,8-ZŠ, Cottbuská 36-OC KVP IV

Viac
05.02.2019

Štatistický úrad SR oznamuje očanom, že v roku 2019 zrealizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách.

 

Viac
04.02.2019

Štatistický úrad SR oznamuje obyvateľom, že od 4. februára do 28. júna 2019 sa vo vybraných domácnostiach uskutoční Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Viac
30.01.2019

Máme šancu získať zadarmo detské ihrisko v celkovej hodnote 87.000 €!

Ako hlasovať v súťaži?
1. Krok: klikni na stránku https://zihadielko.lidl.sk/
2. Krok: klikni na prihlásiť / registrovať
 

Viac
17.01.2019

Vážení občania KVP,
17.1.2019 od 8:00 hod do 20:00 hod, bude odstávka studenej pitnej vody na obvode KVP 1 z dôvodu odstránenia poruchy na potrubí na Dénešovej 2. Odstávka  studenej pitnej vody bude na uliciach (viď. http://www.vodarne.eu/index.php?id=havarie-vody):

 

Viac
14.01.2019

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP sa po ročnej prestávke rozhodla zapojiť do súťaže o detské ihrisko Žihadielko. Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môžete zapojiť opäť od 14. januára až do 28. februára 2019. Hlasovanie bude na stránke www.zihadielko.sk, kde si vyberiete MČ Košice-Sídlisko KVP a zahlasujete. Každý registrovaný používateľ môže pre našu mestskú časť  každý deň získať celkovo 2 hlasy.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975