Z aktuálneho diania

Príď zakončiť leto v podobe adrenalínového šialenstva a neuveriteľných trikov na BMX a MTB v kategórii Dirt. Jazdci svoje umenie vo vzduchu predvedú na hlinených skokoch v Dirtparku na Drábovej ulici v sobotu 31.8. Príď ich podporiť a spoznaj meno majstra Slovenska v kategórii DIRT.

Viac
21.08.2019

Nemáte ešte program na štvrtkový večer (22.8)? Príďte si s nami pozrieť film pod holým nebom. Pripomíname, že premietanie sa uskutoční o 19:30 na streche Výmenníka Wuppertálska, v prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do vnútra.

Viac

Obyvatelia našej mestskej časti sa na nás často obracajú s požiadavkami, ktoré nepatria do kompetencií nášho úradu. Mestská časť Košice-Sídlisko KVP (platí to aj pre ostatné mestské časti na území mesta Košice) je samostatnou organizačnou a hospodárskou jednotkou s vlastným rozpočtom a kompetenciami. Nie všetky podnety, ktoré nám zasielate sú v našej komptencii. Pozrite si prehľad tých najčastejších ako aj to, koho je potrebné v danej veci kontaktovať.

Viac

Práce na budovaní záchytného parkoviska pre dodávky, ktoré vznikne už na existujúcom parkovisku pod kostolom sa začnú v PONDELOK (19.8). S osadzovaním dopravných značiek sa začne následne po ukončení prác na záchytnom parkovisku, teda zhruba o dva týždne.

Viac

Podľa schváleného harmonogramu prebieha aktuálne 3.etapa kosby trávnatého a lúčneho porastu na našom sídlisku. Tak ako Vás, aj nás mrzí, ak dôjde k skoseniu Vašej predzáhradky. Aby sme sa však vyvarovali podobným situáciám, chceme Vás poprosiť, vyznačte si ich viditeľným spôsobom, vedzte, pomôže to.

Viac

Prvé uzamykateľné kontajneroviská financované z rozpočtu mestskej časti postupne pribudnú na Húskovu ulicu. Umiestnené budú konkrétne medzi garážami č.65-87, kde nám to z priestorového hľadiska vyhovovalo najviac. O spôsobe ich užívania sme sa dnes porozprávali spolu s obyvateľmi, ktorých sa to týka.

Viac

Zástupcovia miestneho úradu a servisnej firmy boli spoločne skontrolovať technický stav detského ihriska ŽIHADIELKO, ktoré máme na Starozagorskej ulici už dva mesiace. Spoločne sa dohodli na odstránení zistených nedostatkov.

Viac

Ani počas leta nezabúdame na našich seniorov, opäť sme s nimi strávili skvelé popoludnie. V dennom centre sme to spoločne roztočili a oni nám ukázali, že majú dostatok energie aj na rozdávanie. Sme veľmi radi, že sa do podujatí, ktoré pre nich organizujeme aktívne zapájajú a utužujú vzťahy medzi sebou ale i s nami.

 

 

Viac

Počas celého týždňa nám pomáhali pri čistení rigolov, vyplievaní kvetov či so zametali neporiadok. Táto aktivita im zároveň pomohla rozvinúť svoje pracovné zručnosti a zmysluplne tráviť voľný čas. Ako povedali - pomohlo sa im, a oni chcú teraz pomáhať iným.

Viac

Na uliciach Jasuschova, Starozagorská a Húskova, boli vodorovným dopravným značením opäť vyznačené priechody pre chodcov.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224