Z aktuálneho diania

09.02.2018

Žiadame obyvateľov, aby neznečisťovali verejné priestranstvá zvyškami jedla. Ponechávaním zvyškov jedla a budovaním rôznych príbytkov pre túlavé mačky sa obyvatelia dopúšťajú znečisťovania verejného priestranstva a tým porušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.78 o čistote a o verejnom poriadku.

Viac
05.02.2018

Vážení rodičia,

starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Vás pozýva pri príležitosti narodenia Vášho dieťatka na „Uvítanie novorodeniatok“, ktoré sa uskutoční  02. marca  2018 (piatok)  od 14:00 hod. do 18:00 hod. 

Viac
02.02.2018

Teraz máte príležitosť použiteľné veci aj mimo termínov zbierok uložiť do zberných nádob a nehádzať ich do kontajnerov s komunálnym odpadom.

Viac
24.01.2018

Máte doma nepotrebné veci? Chcete pri ich likvidácii ušetriť? Pozrite si harmonogram umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v roku 2018.

 

 

Viac
23.01.2018

Oznamujeme Vám termíny zbierok v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v roku 2018.

 

Viac
23.01.2018

Zimná údržba dňa 20.01.2018 na  Janigovej ulici nemohla byť vykonaná, z dôvodu zabratia chodníka motorovým vozidlom.

Uvedený problém sa vyskytuje aj na ďalších chodníkoch na našom sídlisku.

Viac
10.01.2018

Z dôvodu ukončenia rekonštrukčných prác na Klimkovičovej ulici dochádza od piatka 12. januára 2018 k obnove plnej prevádzky liniek 19, RA3 a S1.

Viac
03.01.2018

Aj v roku 2017 prebiehala na našom sídlisku od júna do septembra súťaž o Najkrajší bytový dom a jeho okolie. V rámci tejto súťaže boli stanovené tri kategórie „Najkrajší bytový dom“, „Najkrajšie okolie bytového domu -  predzáhradka“  a  „Najkrajší bytový dom a jeho okolie - predzáhradka“.

Viac
02.01.2018

Dňa 8.12.2017 sa uskutočnilo podujatie Zbierka 4/2017 na ktorej sa vyzbieralo viac ako 150 vriec šiat, obuvi, domácich potrieb, lôžkovín, hračiek a elektroniky. Všetci, ktorí počas tohto roka prispeli do zbierky šatstva si mohli prevziať priamo na zbierke tombolový lístok.

Viac
02.01.2018

Tento rok sa 4. – 8. decembra konala zbierka trvanlivých potravín, ktorú organizovala Mestská časť Košice-Sídlisko KVP s OZ Prameň života v priestoroch Farského pastoračného centra  na sídlisku KVP.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975