Z aktuálneho diania

17.04.2018

Od minulého víkendu pribudli na našom sídlisku ďalšie dve špeciálne zberné  nádoby na  ukladanie použitého textilu, šatstva, hračiek a obuvi.  

Viac
09.04.2018

Mestská časť Košice- Sídlisko KVP (v zmysle Zásad udeľovania verejných ocenení Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, schválených uznesením č. 246 na XVIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva,  konanom dňa 24.09.2013, v súlade s § 11 ods. 4 písm., o) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmení neskorších predpisov) udeľuje ocenenia jednotlivcom i kolektívom.

Viac
06.04.2018

Od soboty 7.apríla 2018  dôjde v organizácii MHD k ďalším zmenám. Dôvodom je  ukončenie prác na električkovej trati na sídlisku Terasa a začiatok rekonštrukcie kruhového objazdu na Moldavskej ceste.

Viac
23.03.2018

V dňoch 05. - 09. marca 2018 organizovala Mestská časť Košice-Sídlisko KVP a Občianske združenia Prameň života zbierku trvanlivých potravín a hygienických  potrieb.

 

Viac
06.03.2018

Narodenie dieťatka je najradostnejšia udalosť v živote každého rodiča. Pri tejto príležitosti v piatok 2. marca 2018 starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP uvítal 44 novorodeniatok. Slávnostný obrad sa uskutočnil v zasadacej miestnosti MÚ s fanfárami, darčekmi, kvetmi a blahoželaniami. Pre spomienku na túto chvíľu sa rodičia detičiek podpísali do kroniky mestskej časti.

Viac
06.03.2018

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

Viac
27.02.2018

Dňa 09. marca 2018 bude v priestoroch Denného centra MČ Košice–Sídlisko KVP, Cottbuská 36, Košice v čase od 16.00 do 19.00 hod. prebiehať prvá tohtoročná zbierka.

Viac
27.02.2018

V dňoch 05. až 09. marca 2018 v čase od 16.00 do 18.00  hod. organizuje Mestská časť Košice-Sídlisko KVP a OZ Prameň života  v priestoroch Farského pastoračného centra zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb.

Viac
09.02.2018

Žiadame obyvateľov, aby neznečisťovali verejné priestranstvá zvyškami jedla. Ponechávaním zvyškov jedla a budovaním rôznych príbytkov pre túlavé mačky sa obyvatelia dopúšťajú znečisťovania verejného priestranstva a tým porušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.78 o čistote a o verejnom poriadku.

Viac
05.02.2018

Vážení rodičia,

starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Vás pozýva pri príležitosti narodenia Vášho dieťatka na „Uvítanie novorodeniatok“, ktoré sa uskutoční  02. marca  2018 (piatok)  od 14:00 hod. do 18:00 hod. 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975