Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 27.07.2017RSSFacebook
Vyhľadávanie

Zástupca starostu

Ing. Mária Gamcová, PhD.
Email: zastupcastarostu

Tel.: 055 / 789 06 11

Starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého zvolí miestne zastupiteľstvo a vymedzí mu okruh právomocí. Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Ak je v mestskej časti zriadená miestna rada, zástupca starostu je jej členom.

Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10,11
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975