Etický kódex volených predstaviteľov
Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry, objednávky, zmluvy - do 05.05.2017 a od 2.11.2018

Transparentná samospráva

Odkaz pre starostu

Dokumenty mestskej časti

Všeobecne záväzné nariadenia

Výročné správy mestskej časti

Operačný plán zimnej údržby

 

Pravidlá participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

Akčný plán mestskej časti

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Rokovacie poriadky

 

Kronika mestskej časti

 

Ostatné dokumenty

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224