Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je nedeľa, 21.10.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Média o mestskej časti

27.08.2018

Korzár perom pána Lendela 7.8.2017 uverejnil v e-verzii text pod názvom: Halenár pokračuje v upratovaní na KVP. Kontrolórku odsťahoval do skladu.

Opisuje tam, ako sa kontrolórka Hóková sťahuje do inej kancelárie. Z úplne bežnej situácie v každom úrade, Korzár v článku v e-verzii aj v tlačenej verzii publikoval viacero nepravdivých výrokov, poškodzujúcich meno starostu MČ A. Halenára.

Takto vyzerá kancelária pani Hókovej označovaná ako sklad po konrolórkou Hókovou požadovaných úpravách.

Viac
23.03.2018

V svojej správe zo dňa 27.6.2017 kontrolórka MČ p. Hóková uviedla nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia a postoje, ktoré následne vyvolali reakcie ako poslancov KVP, tak médií. Hóková tak vyvolala dojem, že ona svojimi "zisteniami" chráni verejný záujem a za toto - podľa jej slov - obdržala výhražné sms.
    

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975